กฎหมายยาเสพติดและเรือนจำในละตินอเมริกา


กฎหมายยาเสพติด (Drug laws) ของบราซิลแสดงให้เห็นถึงการเข้มงวดในการปราบปรามและมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของประชากรคุก นโยบายยาเสพติด (Drug policy) ของบราซิล มีความสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของประชากรคุก จำนวนนักโทษคดียาเสพติดที่ติดคุกเพิ่มขึ้นในปี 2006 ส่วนหนึ่งมาจากกฎหมายยาเสพติดในปัจจุบัน (Drug laws 11343 / 2006) และ การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่อย่างมีนัยสำคัญ ........................................


กฎหมายยาเสพติดและเรือนจำในละตินอเมริกา


วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์ นบ. นม.กฎหมายยาเสพติดและเรือนจำในละตินอเมริกา (Drug laws and prisons in Latin America) ที่นำเสนอในบทความนี้ คือ กฎหมายยาเสพติดและ เรือนจำในบราซิล (Drug Laws and Prisons in Brazil) เนื้อหาจากงานวิจัยเรื่อง ปัญหานักโทษล้นคุก กฎหมายยาเสพติดและเรือนจำในละตินอเมริกา (Systems Overload - Drug laws and prisons in Latin America) งานวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ Luciana Boiteux จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติ ริโอเดอจาเนโร บราซิล ดังนี้


ปัญหานักโทษล้นคุก กฎหมายยาเสพติด และ เรือนจำในละตินอเมริกา ศึกษาเฉพาะกรณี กฎหมายยาเสพติด และ เรือนจำในบราซิล พบว่า ภายหลังจาก ที่รัฐบาลบราซิลได้ประกาศใช้กฎหมายยาเสพติด ฉบับ 11343 / 2006 (Drug laws 11343 / 2006) ที่ได้กำหนดให้มีการเพิ่มอัตราจำคุกขั้นต่ำสำหรับการค้า ยาเสพติด 3-5 ปี และกำหนดให้การครอบครองยาเสพติดเพื่อการเสพส่วนบุคคลจะไม่ถูกลงโทษจำคุก แต่ได้มีการศึกษาและใช้วิธีการลงโทษ ทางเลือกอย่างอื่นแทน ฯลฯ ดัง บทสรุปผลการวิจัย (Conclusions) โดยสังเขป ดังนี้

  • กฎหมายยาเสพติดบราซิลแสดงให้เห็นถึงการเข้มงวดในการปราบปรามและมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของประชากรคุก
  • นโยบายยาเสพติด (Drug policy) ของบราซิล มีความสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของประชากรคุก
  • จำนวนนักโทษคดียาเสพติดที่ติดคุกเพิ่มขึ้นในปี 2006 เป็นส่วนหนึ่งจากกฎหมายยาเสพติดในปัจจุบัน
  • ในจำนวนของนักโทษคดียาเสพติดในระบบเรือนจำส่วนใหญ่เป็นผู้ด้อยโอกาสในสังคมบราซิล
  • ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือ ก่ออาชญากรรมเกี่ยวกับยาเสพติดในเรือนจำส่วนมากไม่ใช่ผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่
  • ผลการดำเนินงานตามกฎหมายยาเสพติดนโยบายยาเสพติดของบราซิล ยังไม่สบความสำเร็จในการควบคุม หรือ ลดการใช้ หรือการขายยาเสพติด เป็นต้น


เรือนจำบราซิล


โดยสรุป

ปริมาณของนักโทษที่ติดคุกคดียาเสพติดในประเทศบราซิล มีปริมาณเพิ่มขึ้นในช่วง 20 ปี ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ของนักโทษที่ถูกคุมขังเป็นเพียงผู้เสพ และ ผู้ค้ายาเสพติดรายย่อย กระทำความผิดครั้งแรก มากจากครอบครัวที่ยากจน เป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และถูกจำคุกเป็นเวลานาน ไม่ได้เป็นผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ ค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ หรือ การค้ามนุษย์ และ ที่ผ่านมากฎหมายให้สิทธิเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอย่างกว้างขวางในการตัดสินใจว่าผู้ถูกกล่าวหาถือเป็นผู้เสพหรือผู้ค้า กรณีที่ไม่มีความแตกต่างทางกฎหมาย เบื้องต้นระหว่างทั้งสองประเภทเป็นอันตรายต่อการป้องกันของผู้ถูกกล่าวหา ภายใต้กฎหมายนี้อาจจะสับสนระหว่างผู้เสพยากับผู้ค้า และจะจบลงในเรือนจำแทนที่จะได้รับการลงโทษทางเลือก ส่วนจำนวนนักโทษคดียาเสพติดที่ติดคุกเพิ่มขึ้นในปี 2006 ส่วนหนึ่งมาจากกฎหมายยาเสพติดในปัจจุบันและการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่อย่างมีนัยสำคัญ


.............................เอกสารอ้างอิง

1. Research Report, Systems Overload - Drug laws and prisons in Latin America “Drugs and Prisons : The repressionof drugs and the increaseof the Brazilian penitentiarypopulation” by Luciana Boiteux

2. ข้อมูลภาพจากเว็บไซต์ http://www.rajeshbihani.com/raj/496/ และ เว็บไซต์ http://vespeiro.com/tag/prisoes-brasileiras/

ความเห็น (2)
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี