ปัญหามา ปัญญาเกิด (๑)

วันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพการประชุม PLC ครั้งที่ ๗ ของกลุ่มโรงเรียนพันธมิตรที่ประกอบไปด้วยโรงเรียนทอสี เพลินพัฒนา และปัญญาประทีป (โรงเรียนรุ่งอรุณติดภารกิจจึงไม่สามารถมาร่วมเรียนรู้ในครั้งนี้ได้)


คุณครูปาด - ศีลวัต เริ่มด้วยการนำเสนอธรรมชาติของการทำงานสร้างสรรค์ ที่ได้มาจากการประมวลประสบการณ์ในการทำ Lesson Study ตลอด ๗ ปีที่ผ่านมา ดังนี้

ในช่วง ๓ ปีแรกที่เป็นช่วงของการศึกษาไตร่ตรอง และการทดลองนำร่อง ไปจนถึงการติดตั้งและปรับแต่งการทำงานดูราบรื่นดี จนกระทั่งเข้าสู่ช่วงวิกฤต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกตนฝนปัญญาความเห็น (0)