สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสรวงตั้งฐานพระพุทธมหามงคลอุดมทรัพย์หน้า สนง.

วัชรินทร์ เขจรวงศ์รรก.เกษตรอำเภอเมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสรวงตั้งฐานพระพุทธมหามงคลอุดมทรัพย์หน้า สนง.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรสิงขร101ความเห็น (0)