วัชรินทร์ เขจรวงศ์
นาย วัชรินทร์ เขจรวงศ์ วัชร์ เขจรวงศ์

​เข็มทิศกำหนดการเดินทางเพื่อการพัฒนาประเทศไทยแปลงใหญ่


เข็มทิศกำหนดการเดินทางเพื่อการพัฒนาประเทศไทยแปลงใหญ่

****แผนที่การเดินทาง หรือเข็มทิศ ที่คุณทั้งหลายจะเรียกว่า “โรดแม็ป” เป้าหมายสูงสุดคือ ความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกร หรือของประชาชน ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ร้อยเอ็ด ผู้นำการขับเคลื่อนการส่งเสริมการผลิตข้าวในพื้นที่แปลงใหญ่ เจ้าภาพใหญ่ คือ นายวสันต์ สวัสดิ์รัมย์ เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด นายอำเภอ เกษตรอำเภอ เกษตรตำบล หน่วยงานองค์กรที่รับผิดชอบ ผอ.พัชราภรณ์ ไชยโยราช ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด ชลประทานร้อยเอ็ด ศูนย์พัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ภาครัฐ-ภาคเอกชน-ภาคประชาชน เป็นการจัดดการส่งเสริมการผลิตข้าวโดยการยึดพื้นที่เป็นหลัก หรือแปลงใหญ่ มีผู้รับผิดชอบในพื้นที่ มีการประสานงานกับองค์กรร่วมทำงาน มีองค์ความรู้ที่เหสาะสมเฉพาะพื้นที่ เป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจน ชุมชนมีส่วนร่วมตลอดห่วงโช่การผลิต เพื่อการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตเพิ่มคุณภาพข้าว และกิจกรรมการเกษตรอื่น พัฒนาให้เป็นจุดเรียนรู้ การบริหารจัดการเชิงอุตสาหกรรมครบวงจร ด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวที่ปราณีตเหมาะสมกับพื้นที่การเกษตรของชุมชน

******นโยบายการส่งเสริมการผลิตข้าว ที่ ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ นายปีติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการอย่างสอดคล้องและจริงจัง ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการคณะกรรมการระดับจังหวัด โครงการส่งเสริมการทำนาเชิงอุตสาหกรรม ในพื้นที่ขนาดใหญ่ หรือแปลงใหญ่ หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านดินน้ำ ข้าว พืช สัตว์ ประมง เป็นคณะกรรมการ ต้นน้ำ ปัจจุบันมีการคัดเลือกเกษตรกร คัดเลือกพื้นที่ วิเคราะห์พื้นที่ ตรวจสอบคุณภาพดิน น้ำ มีการเตรียมดิน เมล็ดพันธุ์ข้าว การป้องกันกำจัดศัตรูข้าวโดยวิธีผสมผสาน ลดการใช้สารเคมี นี้คือต้นน้ำของการทำนาแปลงใหญ่

*******การผลิตในนาแปลงใหญ่ มีแผนงานการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ มีนายอำเภอ เกษตรอำเภอ เกษตรตำบล เป็นเจ้าภาพ ที่อำเภอจตุรพักตรพิมาน 5,200 ไร่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ที่ตำบลเมืองทอง 1,500 ไร่ และตำบลดงครั่งใหญ่ 5,000 ไร่ รวม 3 จุดจำนวน 11,700 ไร่ เป็นการบูรณาการร่วมกันในจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อผลประโยชน์ของชาวนา

*****ส่วนกลางน้ำ ในการดำเนินการ มีการจัดการเรื่องดิน น้ำ การใส่ปุ๋ย การป้องกันกำจัดศัตรูพืช การกำจัดพันธุ์ปน การเก็บเกี่ยวข้าวระยะพลับพลึงการเกษตรดีที่เหมาะสม การนำระบบGAP มาดำเนินการในแปลงนาข้าวแปลงใหญ่ การเกษตรอินทรีย์ การนำกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ในการจัดการตั้งแต่เริ่มการปลูกข้าวจนกระทั่งการเก็บเกี่ยว ป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน อนุรักษ์ธรรมชาติ ละ ลด เลิกการใช้สารเคมี สินค้าการเกษตรปลอดภัยขากสารพิษ เกษตรกรปลอดภัย ผู้บริโภคอาหารอินทรีย์ ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาด ราคาสูง เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม

**** และปลายน้ำ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ลดความชื้น การเก็บรักษา การแปรรูป การบรรจุภัณฑ์ การรวมกลุ่มการจำหน่าย การขนส่งสินค้าสู่ผู้บริโภคปลอดภัย มีคุณภาพ ผลประโยชน์ คือชาวนา ส่วนผู้บริโภคได้รับประทานข้าวคุณภาพดี ปลอดภัยจากสารพิษ

*************คิดอย่างมะน๊องมะแน๊ง ...เมื่อหัวหอกที่เดินหน้าสู่ด้านการเกษตร ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ร้อยเอ็ด กลไกภาคการเกษตร ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการรวมพลังกัน โดยการ จัดทำการประชุมร่วมของส่วนราชการกระทรวงเกษตรฯ “งานหนักไม่เคยฆ่าคน” ข้าราชการทั้งหลาย ท่านเหนื่อยวันนี้ ผมสัมฤทธิ์ ที่ท่านต้องภาคภูมิใจคือ ผลผลิตทางการเกษตรต่อไร่เพิ่มขึ้น อาหารปลอดภัยจากสารพิษ อย่าภาคภูมิใจ หากไม่มีเ กษตรกรหรือประชาชน... จะไม่มี ท่านข้าราชทั้งหลาย ....*****หากเปรียบเขาเหล่านั้นคือ คือลูกค้า จากปรัชญาของ มหาตมะ คานธี มหาบุรุษผู้นำเอกราชคืนสู่ดินแดนภารตะ ลูกค้าคือใคร? ****ลูกค้าคือบุคคลที่สำคัญที่สุด ที่มาเยือนเราในสถานที่นี้ เขามิได้พึ่งเรา เราต่างหากที่จำเป็นต้องพึ่งเขา เขามิได้มาขัดจังหวะการทำงานของเรา หากแต่การรับใช้เขา คือ "วัตถุประสงค์ของงานเรา" เขามิใช่บุคคลภายนอก แต่เขาเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจเราทีเดียว ในการรับใช้เขานั้น เรามิได้ช่วยอะไรเขาเลย เขาต่างหากเป็นฝ่ายช่วยเหลือเรา โดยให้โอกาสแก่เรา ที่จะได้รับใช้เขา!! ... มหาตมะ คานธี

***** ...ดั่งคำพูดของ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ร้อยเอ็ด ที่ว่า ไม่มีใครไปจ้างหรือ ไปขอร้องให้คุณมาสอบทำหน้าที่ราชการ ที่คุณคุณกำลังทำอยู่ คุณมาสอบเอง มาด้วยความสมัครใจและมาด้วยอยากจะทำงาน...ก่อนสอบหลายคนไปบนบานศาลกล่าวสิ่งศักด์สิทธิ์ ...เมื่อมาทำแล้วต้องทำให้สมศักดิ์ศรี...ต้องทำงานให้ประชาชนพึงพอใจครับ ตามความหมายของคำว่า “ข้าราชการ” พบกันใหม่ ฉบับหน้าครับ****วชร.มะน๊องมะแน๊ง

วัชรินทร์ เขจรวงศ์/รายงาน

หมายเลขบันทึก: 592365เขียนเมื่อ 14 กรกฎาคม 2015 08:52 น. ()แก้ไขเมื่อ 14 กรกฎาคม 2015 08:53 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี