​ร่องซวงบ้านอีโก่ม ไร้น้ำนาข้าวแห้งแล้งรอฝนครับ ตำบลเทอดไทยทุ่งเขาหลวงร้อยเอ็ด ต้นข้าวยืนตาย

ร่องซวงบ้านอีโก่ม ไร้น้ำนาข้าวแห้งแล้งรอฝนครับ ตำบลเทอดไทยทุ่งเขาหลวงร้อยเอ็ด ต้นข้าวยืนตาย

นายสมศักดิ์ ทูลธรรม ผญบ.บ้านอีโก่ม ม.9 ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด กล่าวว่า วันนี้คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน หรือ อกม.ตั้งโต๊ะรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้านาปี 2558/59

ที่ศาลากลางบ้าน มีประชาชนนำสำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน เอกสารสิทธิ์ที่ดิน มาแสดงตนเพื่อการขึ้นทะเบียนเกษตรกร รอรับการช่วยเหลือตามโครงการของรัฐบาล ชาวนาบางคนทำนามาแล้ว 2 ครัว ข้าวแห้งตายหมด ฝนไม่ตกมาร่วมเดือน ทั้งลำน้ำชี ลำน้ำห้วยดางเดียว ลำน้ำยางเฌอ ตื้นเขิน แพหาปลาประมงพื้นบ้านเกยตื้นกว่า 100 ลำ เสียหายทั้งหมด ปลวกขึ้นแพไม้ไผ่ ชาวบ้านรับผลกระทบอย่างหนัก ต้องย้ายแพสูบน้ำลงไปอีกตามร่องน้ำที่ลดลง

ส่วนนาข้าว ที่เกษตรกรปลูกไว้ อายุ 20-30 วัน ยืนต้นตาย แห้งตาย บางพื้นที่รอวันตายหากฝนไม่มา อีก 2-3 วัน ข้าวตายหมดแน่ เป็นทุกปี หากเกิดเดือน 8 สองหน ชาวบ้านเข้าใจสภาพดินฟ้าอากาศ ส่วนน้ำอุปโภคบริโภคพอมี ประตูระบายน้ำห้วยดางเดียวแห้งขอด ประตูระบายน้ำร่องซวง ไม่มีน้ำ ปีนี้หนักที่สุดกับภัยแล้ง

*******วัชรินทร์ เขจรวงศ์/รายงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรสิงขร101ความเห็น (0)