สมาธิ มีประโยชน์อย่างไร?

WANAPRON
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ทำสมาธิเพื่อสะสมพลังจิต

สวัสดีค่ะ ดิฉันมีความรู้เกี่ยวกับสมาธิมาฝากทุกท่าน เพื่อเสริมสร้างกำลังใจและสะสมพลังจิตให้กับตนเอง ความประสงค์คือเพื่อให้ทราบประโยชน์ แม้คิดจะอ่านหรือได้อ่านเพียงครั้งเดียวบุญก็เกิดขื้นแล้ว ต่อไปจะได้นำเรื่องราวของสมาธิ มาให้ท่านเรียนรู้อย่างง่ายเบาๆสบายๆ

ครั้งที่๑ ประโยชน์ของสมาธิ ๑๒ ข้อ

๑ ทำให้หลับสบายคลายกังวล

๒ กำจัดโรคภัยไข้เจ็บ

๓ ทำให้สมอง ปัญญาดี

๔ ทำให้รอบคอบก่อนทำงาน

๕ ทำให้ระงับความร้ายกาจ

๖ บรรเทาความเครียด

๗ มีความสุขพิเศษ

๘ ทำให้จิตอ่อนโยน

๙ กลับใจได้

๑๐ เวลาจะสิ้นลมพบทางดี

๑๑ เจริญวาสนาบารมี

๑๒ เป็นกุศล

ครั้งที่๒ ติดตามเรื่อง...สมาธิหมายถึงอะไร?

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การดูแลผู้ป่วยเบาหวานความเห็น (0)