การจัดการแบบบูรณาการ


เพื่อการบรรลุระดับสูงสุดของประสิทธิภาพในการทำงาน ทุกองค์ประกอบของระบบการจัดการขององค์กร จะต้องบูรณาการและปรับให้เหมาะสม

การจัดการแบบบูรณาการ

The Integrated Management System 2015

พันเอก มารวย ส่งทานินทร์

maruays@yahoo.com

12 กรกฎาคม 2558

บทความเรื่อง การจัดการแบบบูรณาการ (The Integrated Management System 2015) นำมาจาก THE INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM: Components of Optimum Performance-The "Necessary and Sufficient" Test ประพันธ์โดย Mark L. Blazey จากหนังสือ Insights to Performance Excellence 2015-2016: Using the Integrated Management System and the Baldrige Framework, ASQ Quality Press, Milwaukee, Wisconsin, 2015

ผู้ที่สนใจเอกสารแบบ PowerPoint (PDF file) สามารถ Download ได้ที่ http://www.slideshare.net/maruay/the-integrated-management-system-2015

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

 • ระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการ (Integrated Management System) เป็นการจัดการแบบองค์รวม (holistic)
 • เราไม่สามารถกำจัดองค์ประกอบใด ๆ ของระบบการจัดการนี้ แล้วยังคงคาดหวังว่าจะมีผลผลิตสูง เพราะแต่ละองค์ประกอบ เป็นสิ่งที่จำเป็น
 • เป็นที่ชัดเจนว่า วิธีการเพื่อความเป็นเลิศของเกณฑ์ Baldrige สามารถใช้สร้างผลงานในระดับของผู้ชนะ และเกณฑ์ยังระบุว่า ทุกองค์ประกอบมีความสำคัญ ใช้ขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงได้
 • นอกจากนี้ มีการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่า เมื่อมีการบูรณาการและใช้กระบวนการเหล่านี้ในการจัดการ ก็เพียงพอต่อการมีผลการดำเนินการที่เป็นเลิศ

+++++++++++++++++++++

เกริ่นนำ

 • เห็นได้ชัดว่า ในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน การประสบความสำเร็จที่ผ่านมา ไม่มีความหมายอะไร
 • มีแต่ความปรารถนา แต่ไม่มีการดำเนินการอย่างมีระเบียบวินัยและมีความเหมาะสม ก็ไม่มีความหมายอะไร
 • การบรรลุผลการดำเนินงานในระดับดีเยี่ยม ต้องใช้องค์ประกอบของระบบการจัดการขององค์กร ที่มีการบูรณาการ และทำออกมาให้ดีที่สุด

องค์กรที่ประสบความสำเร็จ

 • องค์กรที่ประสบความสำเร็จ ต้องมีการมุ่งเน้นลูกค้าที่แข็งแกร่ง บุคลากรมีความผูกพัน กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ การตัดสินใจที่ใช้ความเป็นจริง มีทิศทางที่ชัดเจน พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรม
 • องค์กรที่ไม่มุ่งเน้นไปที่ทุกองค์ประกอบเหล่านี้ ผลงานของพวกเขามักจะตกต่ำ

ระบบการจัดการแบบบูรณาการ

 • รูปภาพที่ใช้ประกอบต่อไปนี้ แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบที่มีความจำเป็น และเพียงพอเพื่อการบรรลุผลงานระดับสูงขององค์กรใด ๆ คือ ระบบการจัดการแบบบูรณาการ (Integrated Management System)
 • ทุกองค์ประกอบ สามารถนำไปใช้ในการจัดการกับองค์กรใด ๆ ก็ได้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงขนาด ภาคส่วน ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ

ผลลัพธ์ที่มีคุณค่า (Get Results, Produce Value)

 • ประการแรก องค์กร ทีมงาน หรือบุคคลที่อยู่ในธุรกิจ ในเวลาใด ก็ตาม ต้องผลิตผลลัพธ์ที่เป็นที่ต้องการ และผลลัพธ์การทำงานนั้นจะต้องมีคุณค่า (The work results must be valued)
 • ประวัติศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่า คน องค์กร หรือแม้แต่รัฐบาล ที่ล้มเหลวในการส่งมอบคุณค่า ในที่สุดก็ไปไม่รอด
 • คุณค่าสามารถวัดได้หลากหลายวิธี รวมถึงความเหมาะสมสำหรับการใช้งาน ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ การทำกำไร ความน่าเชื่อถือ และความทนทาน ฯลฯ

ลูกค้ามีความผูกพัน (Engaged Customers)

 • ให้ทำความเข้าใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทำให้พวกเขาผูกพัน เป็นผู้สนับสนุน
 • ลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่ดีที่สุด ที่จะตัดสินคุณค่าของสินค้า หรือบริการที่ผู้ส่งมอบผลิต
 • ลูกค้าเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่า องค์กร ทีมงาน หรือองค์กรภาครัฐ ยังคงสามารถอยู่ในธุรกิจได้
 • ลองจินตนาการว่า คุณไปที่ร้านอาหารทะเล แล้วพบว่าอาหารมีรสชาติไม่ได้เรื่อง
 • เมื่อบ่นเกี่ยวกับอาหารที่รสชาติไม่ดี คุณจะไม่ประทับใจกับคำพูดของพ่อครัวที่ว่า “ได้เลือกเฉพาะส่วนผสมที่ดีที่สุดมาใช้เท่านั้น"
 • นอกจากนี้ยังไม่เป็นการช่วยเลย ถ้าพ่อครัวบอกว่า เขาชอบรสชาติของปลา ในขณะที่มันก็ยังคงมีรสชาติที่ไม่ดีสำหรับคุณ
 • ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้ ร้านอาหารมีโอกาสที่จะกู้คืนความเชื่อมั่นของลูกค้า และสร้างความภักดี เพื่อความผูกพันของลูกค้า
 • ถ้าพ่อครัวไม่ยินดีที่จะทำการปรับปรุง คุณคงจะไม่พึงพอใจ และไม่น่าจะกลับมาอีก
 • หากลูกค้าไม่พอใจในอาหารหรือบริการและไม่กลับมาอีก ร้านอาหารอาจต้องหายไปจากธุรกิจ
 • ในทางตรงข้าม หากร้านอาหารจัดการเรื่องร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขปัญหาทันที เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า ร้านอาหารไม่เพียงแต่กู้คืนศรัทธา แต่จะเพิ่มความภักดี และสร้างความผูกพันกับลูกค้าของตน เพื่อให้พวกเขากลายเป็นผู้สนับสนุน
 • ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับองค์กร ที่จะรับฟังเสียงสะท้อนกลับจากลูกค้า หลังจากที่พวกเขาได้มีโอกาสได้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 • ความล้มเหลวที่จะเข้าใจความต้องการของลูกค้า อาจทำให้องค์กรส่งมอบสิ่งที่ผิดพลาด สร้างความไม่พอใจของลูกค้า เกิดความล่าช้า หรือส่งมอบคุณค่าที่ต่ำ
 • เวลาที่องค์กรไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า คุณค่าก็จะหายไปด้วย
 • เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้ามีความพึงพอใจและมีแนวโน้มที่จะกลับมา (หรือแนะนำบริการหรือสินค้าให้กับผู้อื่น) จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะตรวจสอบว่า ลูกค้าได้รับคุณค่าที่เหมาะสม
 • หากลูกค้าไม่พอใจ คุณมีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และยังคงรักษาความภักดีของลูกค้า
 • ในท้ายที่สุด ไม่ใช่การตลาด วิศวกรรม หน่วยงานการผลิต หรือผู้ให้บริการ เป็นที่ลูกค้า ทำหน้าที่ตัดสินการได้รับคุณค่า และกำหนดความพึงพอใจ

บุคลากรมีความผูกพัน (Engaged Workers)

 • บุคลากรที่ผูกพัน เป็นกุญแจสำคัญของระบบการจัดการแบบบูรณาการ เพื่อให้แน่ใจว่าเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณค่า ในองค์กรใด ๆ หรือส่วนหนึ่งขององค์กร เพราะบุคลากรเป็นผู้สร้างคุณค่าให้กับลูกค้า
 • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตและคุณค่า บุคลากรต้องมีความตั้งใจ และความปรารถนาที่จะทำงาน
 • บุคลากรที่ดีที่สุดนั้น พวกเขามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ (utmost) เพื่อความสำเร็จขององค์กรและลูกค้า
 • บุคลากรผู้ที่ไม่พอใจ ไม่เต็มใจทำงาน จะส่งผลลบต่อผลผลิต
 • บุคลากรที่มีแรงจูงใจ (motivated workers) ต้องมีมากกว่าความตั้งใจในการทำงาน บุคลากรยังต้องมีความรู้และทักษะ ในการดำเนินงานของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิผล
 • การเปลี่ยนแปลงมีอัตราเร่งสูง ทำให้ความต้องการความรู้เพิ่มขึ้น
 • การที่ความรู้ใหม่ถูกสร้างขึ้นในอัตราเร่ง จึงเป็นสิ่งสำคัญมากขึ้นกว่าเดิม ที่องค์กรจะมีระบบการฝึกอบรมในสถานที่ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้แน่ใจว่า บุคลากรมีความรู้เป็นปัจจุบัน และมีประสิทธิภาพในการนำความรู้ใหม่ ๆ มาใช้งาน
 • นอกจากนี้ ในการเพิ่มประสิทธิภาพ บุคลากรจะต้องเป็นอิสระจากอุปสรรคแบบระบบราชการ และข้อจำกัดที่ยับยั้งในการทำงาน
 • ทุกนาทีของการทำงานที่มีความล่าช้า ในการรอการอนุมัติ เป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มโดยไม่จำเป็นและไม่คุ้มค่า
 • ทุกนาทีของการทำงานซ้ำ เนื่องจากประสิทธิภาพต่ำของผู้ร่วมงาน จะเพิ่มค่าใช้จ่ายและไม่คุ้มค่า
 • ทุกนาทีของการทำงานซ้ำ เพราะมีความรู้หรือความสามารถไม่เพียงพอ เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายโดยไม่คุ้มค่า

กระบวนการที่มีประสิทธิภาพ (Efficient Processes)

 • แม้จะมีบุคลากรที่มีทักษะสูง มีความรู้ และเต็มใจที่จะทำงาน ก็ไม่สามารถเพิ่มคุณค่าได้ ถ้าขอให้เขาทำสิ่งที่โง่ ๆ
 • เมื่อเวลาผ่านไป แม้กระบวนการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ก็จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ไม่ดี และไม่มีประสิทธิภาพ
 • กระบวนการทางธุรกิจแบบ Lean Enterprise และ Six Sigma เป็นเทคนิคการปรับปรุงสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร
 • แน่นอนว่าเครื่องมือเหล่านี้ ช่วยให้องค์กรออกแบบได้อย่างรวดเร็ว กำจัดความโง่เขลาและไร้ประสิทธิภาพแบบระบบราชการ ที่เติบโตขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
 • แม้กระบวนการใหม่ ก็จะต้องได้รับการประเมิน และปรับปรุงเป็นระยะ ๆ มิเช่นนั้น ก็จะก่อเกิดผลลัพธ์ที่ไม่ดีและล้าสมัย
 • เพื่อให้มั่นใจว่ามีกระบวนการที่ดีที่สุด ต้องใช้การประเมินผลอย่างต่อเนื่องและตามความเป็นจริง และมีการปรับปรุงที่มีความหมาย
 • เห็นได้ชัดว่า กระบวนการทำงานที่สำคัญ อาจเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
 • อย่างไรก็ตาม กระบวนการหลักขององค์กรอาจจะหยุดชะงัก เพราะกระบวนการสนับสนุนล้มเหลว หรือความล้มเหลวผู้ส่งมอบ ยกตัวอย่างเช่น การผลิตสามารถหยุดได้ ถ้าวัสดุที่สำคัญจากสำนักงานจัดซื้อจัดจ้าง ไม่สามารถนำมาใช้ได้ทันเวลา
 • มันเป็นสิ่งสำคัญ ในการค้นพบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ดีกว่าที่จะรอให้เสร็จสิ้นกระบวนการ เพื่อตรวจสอบว่าสินค้าหรือบริการ เป็นที่น่าพอใจหรือไม่
 • การค้นพบปัญหาที่อาจเกิดในช่วงต้น เราจะต้องสามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ของกระบวนการทำงาน โดยใช้ตัวชี้วัดในกระบวนการ (in-process) ในการประมวลผล
 • จากการใช้มาตรการเหล่านี้ องค์กรสามารถตรวจสอบได้ว่า ผลิตภัณฑ์หรือบริการใด มีแนวโน้มตอบสนองความต้องการ

ข้อมูลและการรายงานเพื่อติดตามความก้าวหน้า (Data and Dashboard to Monitor Progress)

 • ข้อมูลและสารสนเทศ ช่วยให้องค์กรและผู้ปฏิบัติงาน ตัดสินใจได้ดีขึ้น เกี่ยวกับการทำงานของพวกเขา
 • ซึ่งจะช่วยให้พวกเขามองเห็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และใช้เวลาดำเนินการที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อแก้ไขหรือลดค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้สร้างคุณค่า
 • ถ้าไม่มีการวัดผลที่เหมาะสม องค์กรและบุคลากรก็ต้องพึ่งพาสัญชาตญาณในการตรวจสอบ ว่าลูกค้ามีแนวโน้มที่จะมีความพึงพอใจและยินดีที่จะกลับมาอีกหรือไม่
 • สำหรับข้อมูลที่จะใช้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอย่างถูกต้อง องค์กรต้องพัฒนาระบบการจัดการในการจัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ และแสดงผล
 • หากข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจไม่ถูกต้อง หรือขาดความน่าเชื่อถือ จะทำให้เกิดการตัดสินใจที่ไม่มีประสิทธิผล
 • ข้อผิดพลาดที่มีมากขึ้น จะทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และมีคุณค่าลดลง
 • ระบบข้อมูลสารสนเทศรวมถึงความผูกพันของลูกค้า ความผูกพันของบุคลากร กระบวนการที่มีประสิทธิภาพ และมีแผงรายงาน (dashboard) เพื่อติดตามความคืบหน้า ที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์และคุณค่าที่ต้องการขององค์กร
 • การรายงานจะใช้ทั้งบริษัท เช่นเดียวกับ หน่วยงาน ฝ่าย ทีมงาน และการทำงานของแต่ละบุคคล
 • ระบบนี้สามารถนำไปใช้ได้กับโรงเรียน ห้องเรียน หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรด้านการดูแลสุขภาพ

การนำองค์กร (Leadership)

 • สิ่งที่ทำให้องค์กรไม่ซ้ำกัน คือทิศทางที่ผู้บริหารระดับสูงกำหนดไว้สำหรับองค์กร
 • ผู้นำต้องเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและตลาด ที่จะตัดสินใจว่า ทิศทางใดเป็นสิ่งที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุความสำเร็จ
 • แต่ก็ยังไม่พอเพียง ผู้นำยังต้องเข้าใจความสามารถขององค์กร ความพอเพียงและความสามารถของพนักงาน คู่ค้า และผู้ส่งมอบ ของสินค้าและบริการที่สำคัญ
 • ผู้นำควรเป็นแรงผลักดันเพื่อความเป็นเลิศขององค์กร และการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ที่อาจจะต้องทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและโครงสร้างขององค์กร
 • พวกเขาควรจะทำหน้าที่เป็นแบบอย่างของความเป็นเลิศ สื่อสารอย่างมีประสิทธิผล ปลูกฝังจิตวิญญาณสำหรับการสร้างนวัตกรรม และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร

กลยุทธ์ (Strategy)

 • ผู้นำที่มีประสิทธิผล ใช้กระบวนการของการพัฒนากลยุทธ์ ในการกำหนดทิศทางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับองค์กร และระบุระดับผลของการปฏิบัติงานในพื้นที่สำคัญ ที่มีความสำคัญสำหรับการบรรลุความสำเร็จ (เป้าประสงค์และวัตถุประสงค์)
 • วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ จะต้องกำหนดในแง่ของผลที่มุ่งเน้น คือเป็นสิ่งที่องค์กรจะต้องทำให้บรรลุจริง เพื่อที่จะประสบความสำเร็จในอนาคต
 • เมื่อทิศทาง กลยุทธ์ และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ได้มีการกำหนดแล้ว ผู้นำควรระบุบุคคลและกระบวนการ ที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการและมีคุณค่าสำหรับลูกค้า
 • ผู้นำจะต้องสื่อสารกับบุคลากร ผู้ส่งมอบ คู่ค้า และลูกค้า ที่จะทำให้ทุกคนมีความเข้าใจ สนับสนุนทิศทางและเกิดการกระทำที่ต้องการ
 • ถ้าผู้นำไม่มีความชัดเจน เกี่ยวกับกลยุทธ์และการดำเนินการที่จะต้องดำเนินการให้ประสบความสำเร็จ ผู้ใต้บังคับบัญชาจะมีความคิดของพวกเขาเองเกี่ยวกับทิศทางและการกระทำ ซึ่งจะสร้างความไร้ประสิทธิภาพภายในองค์กร
 • คนเข้ามาทำงานต้องการที่จะประสบความสำเร็จ แต่การไร้ทิศทางจากด้านบน ทำให้พวกเขายังคงทำงานอย่างหนัก และบ่อยครั้งที่ทำตรงข้ามกับวัตถุประสงค์
 • ถ้าทุกคนไม่มุ่งไปในทิศทางเดียวกัน กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และบริการจะไม่มีประสิทธิภาพ และคุณค่าที่ให้กับลูกค้าจะลดลง
 • องค์กรจะต้องวางตำแหน่งของตัวเอง ในการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมในการแข่งขันของพวกเขา
 • พวกเขาจะต้องเข้าใจปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของพวกเขา ที่ได้อธิบายไว้ในโครงสร้างองค์กร
 • ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ที่มีองค์ประกอบพื้นฐานดังต่อไปนี้: สามประสานขับเคลื่อน กระบวนงานหลัก ศูนย์สมอง และผลลัพธ์

การจัดการแบบบูรณาการ กับกรอบบริหารสู่ความเป็นเลิศ (INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM AND AWARD CRITERIA FRAMEWORK)

สามประสานการขับเคลื่อน (The Driver Triad)

 • สามประสานการขับเคลื่อน (Driver Triad) ประกอบด้วย 3 หมวด คือ การนำองค์กร กลยุทธ์ และลูกค้า
 • ผู้นำใช้กระบวนการนี้ เพื่อกำหนดทิศทางและเป้าหมาย ตรวจสอบความคืบหน้า ตัดสินใจด้านทรัพยากร และดำเนินการแก้ไขเมื่อความคืบหน้าไม่ประสบความสำเร็จตามแผน

การทำงานหลัก (The Work Core)

 • การทำงานหลัก (Work Core) อธิบายกระบวนการการทำงานหลักขององค์กรที่เกิดขึ้น ประกอบด้วย บุคลากร (หมวด 5) และการดำเนินงาน (หมวด 6)
 • หมวดเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า บุคลากรในองค์กรเป็นผู้รับผิดชอบในการทำงาน

ผลลัพธ์ (Results/Outcomes)

 • กระบวนการที่กำหนดโดย สามประสานการขับเคลื่อน การทำงานหลัก และศูนย์สมอง ก่อเกิดเป็นผลลัพธ์ (หมวด 7)
 • ผลลัพธ์สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แท้จริงขององค์กร และใช้เป็นพื้นฐานสำหรับผู้นำ ในการตรวจสอบความคืบหน้าเทียบกับเป้าหมาย และทำการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
 • ผลลัพธ์เหล่านี้รวมถึง การมุ่งเน้นลูกค้า การเงินและการตลาด บุคลากร และประสิทธิผลในการดำเนินงานภายใน

ศูนย์สมอง (Brain Center)

 • การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (หมวด 4) ให้ข้อมูลและทำการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในทุกระดับ
 • กระบวนการเหล่านี้ดักจับ จัดเก็บ วิเคราะห์ และดึงสารสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ ในการจัดการประสิทธิผลขององค์กรตามความเป็นจริง สำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพ และเพื่อการแข่งขันขององค์กร

ค่านิยมหลักและแนวคิด (Core Values and Concepts)

 • ค่านิยมหลักและแนวคิด (Core Values and Concepts) สนับสนุนความเชื่อและพฤติกรรม ขององค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง
 • ค่านิยมเหล่านี้ เป็นพื้นฐานเพื่อการบูรณาการ และการจัดกระบวนการทำงาน ในองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง

มีกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเป็นแนวทางการดำเนินงาน (Guided by Strategy and Action Plans)

 • องค์กรพัฒนาแผนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิผล ที่ได้รับอิทธิพลจากความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (รวมถึงความสามารถหลัก)
 • สารสนเทศเหล่านี้ จะช่วยกำหนดทิศทางที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุความสำเร็จในอนาคต
 • ขั้นตอนการวางแผนและกลยุทธ์จะไร้ค่า หากองค์กรไม่ได้ใช้การวางแผนและกลยุทธ์ เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจในทุกระดับขององค์กร

A New Diagram for the Baldrige Excellence Framework

การออกแบบรูปแผนภาพที่ใช้ในการอธิบายใหม่

 • แผนภาพของระบบความเป็นเลิศ ได้รับการออกแบบใหม่ ซึ่งผู้ตรวจประเมินของ Baldrige จำนวนมาก เรียกว่า “ลูกฮอกกี้น้ำแข็ง“ (Hockey Puck Model) ประกอบด้วยหกหมวดอยู่ในใจกลางของภาพ
 • หมวดต่าง ๆ เหล่านี้ จะมีทั้งกระบวนการขององค์กร และผลลัพธ์ที่พวกเขาต้องการให้ประสบความสำเร็จ
 • หมวดการนำองค์กรและผลลัพธ์ ได้รับการเน้นความสำคัญ
 • คำว่า "บูรณาการ " (integration) ที่ศูนย์กลางของแผนภาพ แสดงให้เห็นว่า ทุกองค์ประกอบของระบบ มีความสัมพันธ์กัน
 • หัวลูกศรแนวนอน แสดงการเชื่อมโยงที่สำคัญระหว่างสามประสานการนำ (หมวดที่ 1, 2 และ 3 ที่เกี่ยวข้องกับผู้นำ กลยุทธ์ และลูกค้า) และสามประสานผลลัพธ์ (หมวด 5, 6, และ 7)
 • หัวลูกศรแนวตั้ง ที่ชี้ไปและกลับจากรากฐานของระบบ เป็นการให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะกระบวนการที่สำคัญ รวมถึงสิ่งแวดล้อมขององค์กร

โครงสร้างของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Award Criteria Structure)

หมวด (Categories)

 • เกณฑ์มีอยู่ 7 หมวด โดยแต่ละหมวดแบ่งย่อยเป็น หัวข้อ และประเด็นพิจารณา

หัวข้อ (Items)

 • กณฑ์มีหัวข้อทั้งหมด 17 หัวข้อ มุ่งเน้นไปที่ความต้องการที่สำคัญ

ประเด็นพิจารณา (Areas to Address)

 • ในแต่ละหัวข้อ จะประกอบด้วยประเด็นพิจารณา ซึ่งในเกณฑ์มีทั้งหมด 36 ประเด็น

หัวข้อย่อย (Subparts)

 • มีทั้งหมด 81 หัวข้อย่อย ในเกณฑ์ธุรกิจ และเกณฑ์การศึกษา (82 หัวข้อย่อย ของเกณฑ์การดูแลสุขภาพ)

สรุป

 • เพื่อการบรรลุระดับสูงสุดของประสิทธิภาพในการทำงาน ทุกองค์ประกอบของระบบการจัดการขององค์กร จะต้องบูรณาการและปรับให้เหมาะสม
 • โปรแกรม Baldrige เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ทำให้มั่นใจว่า แต่ละองค์ประกอบของเกณฑ์ เป็นสิ่งที่จำเป็น และองค์ประกอบโดยรวมทั้งหมด มีความเพียงพอที่จะทำให้บรรลุผลการดำเนินการในระดับสูงสุดได้

*********************************************

หมายเลขบันทึก: 592318เขียนเมื่อ 13 กรกฎาคม 2015 10:55 น. ()แก้ไขเมื่อ 13 กรกฎาคม 2015 10:55 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี