ความหมายของศิลปะ ตอนที่ 1

salahtoon
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เรียนรู้ศิลปะพื้นฐาน

blackfat one minute ชุด"เรียนรู้ศิลปะพื้นฐาน"ตอน "ความหมายของศิลปะ 1"

หนังสือพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายไว้ว่า
ศิลปะ” หมายถึง ผลแห่งพลังความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์
ที่แสดงออกมาในรูปลักษณ์ต่าง ๆ ให้ปรากฏซึ่งสุนทรียภาพ ความประทับใจ
หรือ ความสะเทือนอารมณ์ ตามอัจฉริยภาพ พุทธิปัญญา รสนิยมและทักษะของแต่ละคน เพื่อความพอใจ ความรื่นรมย์ หรือเพื่อสนองตอบขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี หรือความเชื่อในลัทธิศาสนา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน blackfatTV "ทีวีสำหรับทุกคนทุกที่ทุกเวลา"ความเห็น (0)