ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมอาเซียน

ด้วยกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศกำลังเร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนสู่สาธารณชน โดยผ่านช่องทางต่างๆที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้สามารถเข้าถึงสาธารณชนในวงกว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าวนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ อาทิ ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียนและประเทศสมาชิกอาเซียน ผลการประชุมในกรอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่น่าสนใจและกิจกรรมของกรมอาเซียน เป็นต้น โดยมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

ในการนี้ กรมอาเซียนจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านพิจารณาติดตามข้อมูลข่าวสารจากสื่อของกรมอาเซียนด้านล่าง พร้อมทั้งช่วยประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ตามที่ท่านเห็นสมควรต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

1. Website http://www.mfa.go.th/asean

2. Facebook http://www.facebook.com/aseanthailand.mfa

3. Twitter http://www.twitter.com/asean_thailand

โครงการประกวดหนังสั้นและคลิปวีดีโอ 2015.pdf

ใบสมัครเข้าประกวดโครงการหนังสั้นและคลิปวีดิโอ 2015.pdf


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะอาจารย์