ศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง: SEPC

การดำเนินการ ศูนย์ SEPC

ขั้นตอนที่ 1

S - Subject: คือ การสร้างองค์ความรู้

ขั้นตอนที่ 2

E - Example: ตัวอย่างผู้ประสบความสำเร็จ

ขั้นตอนที่ 3

P - Practice: การปฏิบัติจริง

ขั้นตอนที่ 4

C - Cluster: สร้างเครือข่าย


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัฒนาทักษะอาชีวศึกษาความเห็น (0)