กิจกรรมห้องสมุด (ที่....ไร้ประโยชน์)

จะเดินหน้าต่อหรือ.....พอแค่นี้ ???


ย้อนอดีตไปเมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๗ คุณมะเดื่อได้ทดลองโครงการ " กิจกรรมดี ๆ ที่ห้องสมุด"

ตามโครงการที่คุณมะเดื่อจัดทำขึ้น ( ต้องขอบอกว่า เป็นโครงการ " เถื่อน" เพราะไม่ได้รับการ

บรรจุไว้ใน แผนปฏิบัติการของโรงเรียนแต่อย่างไร....เนื่องจาก โครงการต่าง ๆ ของ

โรงเรียนที่อยู่ในแผน ฯ ผู้มีอำนาจในการบริหารโรงเรียน ได้จัดทำขึ้นเองทั้งสิ้น

โดยปราศจากการประชุม หรือสอบถามความคิดเห็น หรือความจำเป็น

ตลอดจนความต้องการ ของครูผู้ต้องรับหน้าที่นั้น ๆ .......

เป็นอย่างนี้มา ๓ - ๔ ปีมาแล้ว ซึ่่งโครงการห้องสมุด ที่บรรจุไว้ในแผน ฯ ต้องบอกว่า...

ไม่สามารถจะปฏิบัติตามได้ เพราะ....????

และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามโครงการ

ก็ได้เป็นงบประมาณ ถาวรอยู่ที่ ๒,๐๐๐บาท ขาดตัว ทุกปี ... ก็คงเป็นเพราะ

ห้องสมุด ไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์อะไรตามความเห็น....นั่นแล...)เมื่อเป็นอย่างนี้ คุณมะเดื่อจึงทดลองโครงการ " กิจกรรมดี ๆ ที่ห้องสมุด" มาตลอดทั้งปี

โดยอาศัย งบประมาณจาก " กระเป็าสตางค์ตัวเอง" จาก " ขวดน้ำใจให้ปัญญา" และจาก

ผู้มีน้ำใจบริจาค หนึ่งในนั้นคือ คุณหมอเปิ้น ที่น่ารักแห่่ง G2K ของเรานี้ กิจกรรมตาม

โครงการทดลองนี้ ตามบันทึกนี้ และ ก่อนสิ้นปีการศึกษา ได้จัดกิจกรรมสรุปผล

การดำเนินกิจกรรม (เถื่อน) ของห้องสมุด ตามบันทีกนี้ ( ๑ )บันทึกนี้ (๒) และ

บันทึกนี้ (๓) เป็นการสรุปผลและประเมินผลกิจกรรม และตั้งใจไว้ว่า

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ นี้ จะนำกิจกรรมต่าง ๆ มา ปรับปรุงพัฒนาต่อยอด ให้ดียิ่งขึ้นดังนั้น เมื่อเริ่มปีการศึกษา ๒๕๕๘ คุณมะเดื่อจึงนำกิจกรรมเด่น

ของโครงการในปีก่อน มาเริ่มต้นเป็นกิจกรรมแรก

คือ การประกวดหนังสือเล่มเล็กนอกจากนี้ คุณมะเดื่อยังขยายผลกิจกรรมนี้ ไปยังโรงเรียนของเพื่อนครูที่สนใจ

ให้ส่งผลงานของเด็ก ๆ เข้าร่วมประกวดได้ (โดยโรงเรียนที่ส่งผลงานเข้าประกวด

ก็ขอแรงช่วยบริจาคเงินรางวัล สมทบกับคุณมะเดื่อด้วย)คุณมะเดื่อเล็งเห็นแล้วว่า กิจกรรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็กนี้ ช่วยพัฒนาเด็ก

ในเรื่องของการอ่าน การเขียน โดยเฉพาะ ความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็ก

ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงเริ่มกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมแรก ตั้งใจว่า หลังจากนี้

จะนำผลการจัดกิจกรรมหนังสือเล่มเล็กนี้ ไปวิเคราะห์สภาพปัญหา

เพื่อนำไปพัฒนากิจกรรมนี้ให้สมบูรณ์ต่อไปมาถึงวันนี้ ณ วันนี้ ห้องสมุดกลายเป็น แบบนี้แล้ว....

เพราะ เท่าที่ทำมาแล้วนั้น " ห้องสมุด...ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรนัก"

หากทำต่อไป คงกลายเป็น " ขยะ " ในโรงเรียนหรือเปล่าก็ยังไม่รู้

จะทำต่อไป หรือ พอแค่นี้...

คุณมะเดื่อก็คงต้อง....คิดหนัก...!!!!!

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ใต้ฟ้าเมืองไทยความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์มากๆ นะคะคุณครู พี่ชื่นชมจริงๆ ค่ะ

เขียนเมื่อ 

น่าเป็นห่วง นะเจ้าคะ หนังสือกลายเป็นกระดาษขยะมานานแล้วในประเทศอุตสาหกรรม..ต้นไม้ไม่มีมีขยะแทน..อิอิ..ป่าทุกแห่

ทุกหนหมดไป...ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปกร...หนังสือ..ห้องสมุด ถูกชั่งกิโลขาย...ห้องสมุดเล็กตามรร.ถูกทอดทิ้ง...เออนะ น่าเป็นห่วงแค่ไหนใครรู้บ้าง..เอ่ย..นอกจากคุณมะเดื่อ..ที่เหนื่อยๆๆๆมากๆๆ

มีคนมาฝากให้กำลังใจค่ะ


น่าเสียดายมาก ที่ต้องให้ห้องสมุด เป็นที่เก็ยกระดาษขยะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ พี่นุ้ย ยายธีที่รัก และ ลุงวอ เป็นอย่างสูง ที่ให้กำลังใจกันเสมอมาจ้ะ

เหมือนกันเด๊ะ...เป็นที่เก็บของ แม้กระทั่งรถตัดหญ้าของภารโรง