"ผู้นินทา คือผู้ทำกรรมไม่ดี"

" .. นินทานั้นไม่มีโทษ แก่ผู้ถูกนินทาเลย ถ้าผู้ถูกนินทาไม่รับ คือไม่ตอบ เช่นเดียวกับผู้ถูกด่าไม่ด่าตอบ ผู้ถูกขู่ไม่ขู่ตอบ ผู้ถูกชวนวิวาทไม่วิวาทตอบ แต่คำนินทาว่าร้ายนั้น จะตกเป็นของผู้นินทาทั้งหมด

"ผู้นินทา คือผู้ทำกรรม ซึ่งเป็นกรรมไม่ดี" ไม่ว่าผู้ถูกนินทาจะรับหรือไม่รับก็ตาม ผู้นินทาย่อมได้รับผลไม่ดีแห่งกรรมไม่ดีของเขาอย่างแน่นอน

ดังนั้น แม้เมื่อถูกนินทาแล้วก็ให้คิดว่า ผู้นินทาเราได้รับการตอบแทนแล้ว คือได้รับผลของกรรมไม่ดี ซึ่งจะส่งผลให้ปรากฏช้าหรือเร็วเท่านั้น

ผลของกรรมไม่ดีนั้นแหละ ได้ตอบแทนเขาผู้นินทาแล้ว เราไม่มีความจำเป็นต้องตอบแทนแต่อย่างใด .."

(สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก)

.............

ที่มา : Pang Anuphaพระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลมหายใจแห่งธรรมะความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
เขียนเมื่อ 

สาธุค่ะ

ขอบคุณคุณพิชัยด้วยค่ะ