ผลการใช้ Google Classroom ประเมินผลครั้งแรก

Panda
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ในการจัดการเรียนการสอน นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ วมว.มทส.รส. ชั้น ม. ๕ วิชาชีววิทยาในเทอมที่ ๑/๒๕๕๘ นี้ ได้ทดลองใช้ Google Classroom และ Google Site ประกอบการจัดการเรียนการสอน พบว่าในครั้งแรกหรือคาบเรียนแรก ที่พบกับนักเรียน มีการแนะนำวิธีใช้งาน ทั้ง Google Classroom และ Google Site อย่างย่อให้นักเรียนได้เข้าใจ อย่างไรก็ตาม นักเรียนยังไม่สามารถลงชื่อเข้าชั้นเรียนใน Google Classroom ได้ เนื่องจากปัญหาทางด้านเทคนิค คือยังใช้ E-mail ของโรงเรียนไม่ได้

ในคาบเรียนที่ ๒ จึงสามารถเข้าใช้ Classroom ได้ และมีการ ใช้ Google Form ในการทดสอบก่อนเรียน และ การช่วยกันจัดทำ ทำเนียบรุ่น โดยใช้ Google Slide และการ ส่งรายงานโดยใช้ Google Docs ในคาบเรียนที่ ๒ นี้ นักเรียนสามารถเข้าชั้นเรียน และ ทำงานต่าง ๆ ตามที่หมอบหมายได้ แต่ยังไม่สมบูรณ์ จึงให้ไปทำต่อเป็นการบ้านในบางส่วน

ในคาบเรียนที่ ๓ สามารถใช้ Classroom กับ Google Form ให้นักเรียนได้ทำแบบทดสอบหลังเรียนได้สำเร็จ ในคาบเรียน และ แสดงให้นักเรียนเห็นว่า สามารถตรวจให้คะแนนได้ทันที โดยใช้ส่วนเสริมชื่อFlubaroo สามารถแสดงความแตกต่างระหว่าง การทดสอบก่อนเรียน และ การทดสอบหลังเรียนได้ ทันที ดังภาพ

ผลการทำแบบทดสอบก่อนเรียน

ผลการทำแบบทดสอบหลังเรียน

นับว่าการทดลองใช้ Google Classroom ประกอบการเรียนการสอนเป็นเทอมแรกนี้ ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ทำให้มีกำลังใจที่จะ พัฒนาการใช้ต่อไปครับ....ใครมีประสบการณ์การใช้ มา ลปรร. กันด้วยนะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  Freeland Pandaความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

การใช้แบบทดสอบ ที่สร้าง โดย Google Forms สามารถตั้งให้ ตัวเลือก (MCQ) สลับที่กันได้โดยอัตโนมัติ ทำให้นักเรียนแต่ละคนได้ข้อทดสอบที่มีตัวเลือกที่แตกต่างกัน....นอกเหนือจากนี้ ยังสามารถตั้งให้มีการสลับข้อคำถามได้แบบสุ่มอัตโนมัติ ได้อีกด้วย จะทำให้นักเรียนได้ข้อทดสอบที่มีการเรียงข้อคำถามที่แตกต่างกัน....มันดีจริง ๆ ครับ

เขียนเมื่อ 

วันนี้กลับไปดู classstart.org ที่เคยใช้เมื่อปีที่ แล้ว พบว่าสามารถทำได้ในลักษณะเดียวกันแล้ว แถมมีการตรวจให้คะแนนให้ด้วย คงต้องกลับไปเรียนรู้เพิ่มเติมต่อไป

เขียนเมื่อ 

ดูบรรยากาศ และ ความหลากหลายของเครื่องมือสื่อสารที่ นักเรียนนำมาใช้ ตามที่ตนเองถนัดและมี มีทั้ง Note Book, Tablet, และ Smartphone.....ผลการทำแบบทดสอบก่อนเรียน VS หลังเรียน ดูแล้วก็แสดงถึงมีความก้าวหน้าขึ้น.....นะครับ