วิ่งในมเนรศวร

นที่ 16 กรกฎาคม 2555 ผศ.ดร.ชนินทร์ อัมพรสถิร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นประธานเปิดAggie Go Green Project II: Aggie Greenwayสวนสาธารณะแห่งใหม่ของมหาวิทยาลัย โดยนิสิตจิตอาสาคณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้ร่วมมือกันปรับทัศนียภาพของพื้นที่ด้านหลังของคณะเกษตรศาสตร์ฯ ให้มีความสวยงามและสามารถใช้ประโยชน์ เพื่อการนันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจของนิสิตและบุคลากร โดยจัดให้มีม้าหินอ่อน ทางเดิน และสนามเปตอง ภายใต้แนวคิด Green and Clean Universityซึ่งในระยะต่อไปคณะจะทำการปลูกไม้ประดับในพื้นที่ดังกล่าว ให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น รวมทั้งจะมีการรณรงค์ให้รถที่วิ่งบนถนนเส้นนี้ใช้ความเร็วต่ำ

มีธรรมชาติที่ร่มเย็นสบายต่อการพักผ่อนของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยมเนรศวร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิ่งในมเนรศวรความเห็น (0)