ใต้ทะเลอ่าวไทย

แหล่งดำน้ำอ่าวไทยเป็นจุดดำน้ำตื้น ไม่เคยดำได้ลึกเกินกว่า 36 เมตร ยกเว้นกองหินรถไฟนอกฝั่งนราธิวาส

เกาะที่โปรดที่สุดและไปประจำทุกปี ไม่น้อยกว่า สิบครั้งๆ ละเกือบสิบวัน คือเกาะเต่าเกาะนางยวน ตั้งแต่ยังไม่ได้เรียนดำน้ำ SCUBA (Self Containment Underwater Breath Apparatus) แค่ดำ snorkeling ก็มีความสุขมากมายแล้ว ได้อยู่ท่ามกลางฝูงปลานับหมื่นที่วนรอบตัวเรา การได้เห็นเต่าทะเลว่ายเข้ามาหา หรือการเห็นฉลามหูดำระยะไกล ด้วยความไม่รู้ก็ตื่นเต้นระคนกลัวแล้ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปูมนักดำน้ำ Advance SCUBAความเห็น (0)