ศิษย์เก่า ผลงานเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2558

ขอบใจลูกศิษย์และขอบพระคุณทุก ๆ ท่านทั้งผู้ประกอบการเอกชนและส่วนราชการ ที่มีส่วนให้หัวหน้าหน่วยวิจัยฯ

ได้รับคัดเลือกเป็น ศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทผลงานเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2558 นี้

เป็นกำลังใจที่สำคัญอย่างยิ่ง ในการทำงาน ณ ชายแดนใต้

ขอบพระคุณทุก ๆ ท่านค่ะ

ผศ.ดร.วิไลรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม

http://www.sc.psu.ac.th/New56/TH/News/PRDetail.asp...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยวิจัยเคมีวิเคราะห์และสิ่งแวดล้อม ม.สงขลานครินทร์ความเห็น (0)