เรียนเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลข้อมูลขั้นสูง  เริ่มเรียนตั้งแต่เช้า-เย็นเลย  แต่ก็ไม่รู้สึกว่าเหนื่อยเลย  แต่กลับยิ่งยากเรียนเพิ่มมากขั้น  ยิ่งเรียนก็ยิ่งรู้ว่าตัวเองโง่ลง  ได้เปิดโลกกว้างที่เหมือนกบที่เคยอยู่ในกะลา  พอเริ่มออกจากกะลาก็พึ่งรู้ว่าโลกนี้กว้างนัก  ยังมีอีกหลายอย่างที่ยังไม่รู้และยังไม่เข้าใจอีกมากที่ต้องค้นหาคำตอบ และยังมีสิ่งที่ยากทำอีกมากมายที่ยังไม่ได้ทำ