หลากหลายทัศนะ....เคล็ดลับการเป็นเด็กเก่งคณิตศาสตร์.........ของประถมศึกษาปีที่6 

เคล็ดลับการเป็นเด็กเก่งคณิตศาสตร์ …….ต้องท้าทายใช้ความคิด...มีเหตุผล...

ผมชอบวิชาคณิตศาสตร์   เพราะไม่ต้องใช้การจำเหมือนวิชาอื่น   แต่เป็นวิชาที่เน้นให้คิดและใช้เหตุผลในการคิด   คุณพ่อคุณแม่   ชอบซื้อหนังสือคณิตศาสตร์มาสอนและฝึกให้แก้โจทย์ปัญหา  แล้วเราต้องอ่านหนังสือเยอะๆด้วยครับ

วิชาคณิตศาสตร์   เป็นวิชาที่ท้าทายและแปลกกว่าวิชาอื่น   เราสามารถนำความรู้ในระดับประถมมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาที่ยากๆได้อย่างดี   โดยเฉพาะการอ่านทำให้เรามีความรู้กว้างขวาง   มีความจำดี   และอ่านหนังสือได้เร็วด้วยครับ

อยากบอกว่า   วิชาคณิตศาสตร์   ไม่ยากเลย   เราควรทำความเข้าใจจากเรื่องที่เราชอบก่อน   แล้วยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้   เป็นวิชาที่ท้าทาย   ฝึกให้เราคิดอย่างมีกระบวนการ   พัฒนาสมอง   ผมอยากเป็นนักคณิตศาสตร์ครับ

ผมชอบวิชาคณิตศาสตร์     เพราะมีวิธีคิดหาคำตอบได้หลายวิธี   ที่สำคัญต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจ   ต้องตั้งใจเรียนและไม่เครียดจนเกินไป   คิดว่าเราทำดีที่สุดก็พอแล้วครับ