งาน UKM-8 ที่ปิดฉากไปเรียบร้อย แต่ทีมของ QAU โดยเฉพาะคุณโอยังทำงานอย่างไม่หยุด เพื่อให้งาน UKM-8 รอบนี้จบลงอย่างสมบูรณ์ที่สุด ภายใต้การแนะนำของท่านอาจารย์วิบูลย์ ทำให้ผู้ที่เข้าร่วมและไม่ได้เข้าร่วมได้รับประโยชน์อย่างมากใน UKM-8 

     แม้งาน UKM-8 จะจบไปแล้วแต่มีอีกท่านหนึ่ง ซึ่งผมได้มีโอกาสเจอ ผศ.เสถียร แป้นเหลือ ในโครงการฝึกอบรมคุณอำนวยในหัวข้อ "ทศพักตร์นักจัดการความรู้สู่เครือข่ายคุณอำนวยระดับชาติ" ในรอบนี้ ซึ่งจัดที่มน. ท่านอาจารย์ JJ เป็นประธาน   จากที่ได้พูดคุยกับท่านก็รู้สึกว่าท่านเป็นคนอารมณ์ดี ให้ความเป็นกันเอง และชอบแต่งบทกลอน หลังจากงานฝึกอบรมคุณอำนวยจบผู้เข้าร่วมฝึกอบรบจะเดินทางไปต่อที่จ.สโขทัย เพื่อเข้าร่วม UKM-8 ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นเจ้าภาพ ช่วงที่ขึ้นรถท่านลืมสมุด ผอ.เที่ยง ของม.สงขลา ให้ผมช่วยดูของให้ท่านหน่อย ผมลงไปดูของให้ท่าน ท่านก็รีบตามผมลงมาด้วย เพราะเป็นสมุดโน๊ตของท่าน ปรากฎว่าแม่บ้านที่ CITCOM ได้เก็บไว้ให้ โชคดีที่สมุดโน๊ตของท่านไม่ได้หาย

     ระหว่างที่ขึ้นรถบัสของมน.มา ท่านได้เรียกผมไปพูดคุยด้วย ผมรู้สึกว่าท่านสนใจมากเกี่ยวกับเรื่อง KM และการสร้าง Blog ท่านบอกภารกิตของท่านยุ่งมาก เนื่องจากท่านเป็นผู้ช่วยอธิการบดี ดูแลงานด้านบริหารของม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผมได้แนะนำท่านไปแบบบอย ๆ  เกี่ยวกับการสร้าง Blog ท่านจดไว้ในสมุดโน๊ตและบอกกลับผมว่ากลับไปท่านจะไปสร้าง blog ของท่านเอง

       จนวันนี้ผมได้เห็น Blog ของท่าน ปรากฎอยู่ใน Gotoknow เรียบร้อยแล้ว เพียงแต่เป็นการเริ่มต้น มีข้อผิดพลาดเล็กน้อย แต่ความมุ่งมั่นของท่านเต็มร้อยครับ ถือเป็นข่าวดีสำหรับผม ที่ผู้บริหารได้ให้คำสัญญาไว้กับเด็ก ๆ อย่างผมในมน. และท่านได้ทำตามที่สัญญาใจที่ปรารถนาไว้ครับผศ.เสถียร แป้นเหลือ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

       ข้อความที่ท่านบันทึกลงใน Blog

        ผมมีโอกาสได้ไปร่วมกิจกรรมการเสวนาเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8 ณ ม.นเศวร เมื่อ 2-4พ.ย.49 เป็นปลื้มที่ได้พบกัลยาณมิตรหลากหลาย ไม่ว่าวัยวุฒิ คุณวุฒิ ลีลาวุฒิ ประสบการณ์วุฒิ ฯลฯ แต่ที่สำคัญ ต่างก็มีใจตรงกัน กิจกรรมสร้างคุณอำนวยในวันแรก ได้ทั้งความรู้ เทคนิค และน้ำใจ วันที่สองที่สาม ก็ยิ่งเข้มข้นในเรื่องการพัฒนาทุนมนุษย์ ดีใจ ชื่นชม และประทับใจ ทั้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมและชาวมน. เจ้าภาพ ได้สัญญากับน้องบอยว่ากลับไปแม้จะเป็นมือใหม่ก็จะลองสร้างบล็อกดู(น้องบอยนั่งสอนตอนนั่งรถมน.ไปสุโขทัย)
                                                                                 บอย สหเวช
                                                                                  13 พ.ย. 49