ความเห็น 96161

UKM-8 : Passion Plan ของผศ.เสถียร แป้นเหลือ

เขียนเมื่อ 

เรียน ผอ.เที่ยง

  • ขอบคุณผอ.เที่ยงเช่นกันครับ
  • ดีใจที่ได้เห็นข้อคิดเห็นของผอ.เที่ยง เป็นครั้งแรกครับ