ผมเคยเห็นทางแผนกสูติฯ ใช้ผ้าพันรัดหน้าท้องในผู้ป่วยหลังผ่าตัดคลอดมานานกว่า 25 ปี แล้ว และก็ยังคงใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน สิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดมาก็คือจะช่วยให้หน้าท้องกระชับขึ้น แต่ไม่พบการศึกษาที่ระบุชัดว่าจะช่วยลดอาการปวดด้วยหรือไม่  คุณสุนทรี และคณะ (หอผู้ป่วยหลังคลอด) ได้ทำการศึกษาโดยสอบถามคะแนนความปวดในมารดาหลังผ่าตัดคลอด ที่ใช้ผ้าพันรัดหน้าท้อง พบว่ามารดาที่มีคะแนนความปวดในระดับน้อย มีจำนวนมากกว่าเมื่อเทียบกับการศึกษาครั้งก่อนที่ไม่ได้ใช้ผ้าพันหน้าท้อง (อยู่ระหว่างส่งขอตีพิมพ์) 

ผ้าพันหน้าท้อง

เป็นการยืนยันว่าการพันรัดหน้าท้องมีส่วนช่วยลดอาการปวดแผลผ่าตัดหน้าท้องได้จริง

 

ก็เป็นตัวอย่างของ R2R ใน ร.พ. ศรีนครินทร์ อีกอย่างหนึ่ง ซึ่งสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และไม่ต้องใช้ทุนในการทำวิจัยแต่อย่างใด

 ผ้าพันหน้าท้องที่ใช้ในปัจจุบัน มี 2 แบบ คือแบบมีหลายหาง จะใช้ยากนิดหนึ่ง เพราะต้องพันให้เป็นจึงจะแน่น แต่เป็นของที่ผลิตได้เองในโรงพยาบาล ส่วนอีกแบบหนึ่งเป็นชนิดมีเทปกาวใช้ง่ายแต่ต้องนำเข้า (มีไว้ให้ผู้ป่วยซื้อกลับไปใช้ที่บ้าน)