การเรียนในวันนี้ไม่เคลียดมากนักเพราะอาจารย์ปล่อยให้เราแก้งานในส่วนที่เรายังทำไม่เสร็จหรือในส่วนที่เรายังไม่ได้ทำ