แต่ละคนจะมีรูปแบบในการเขียนบันทึกที่ต่างกัน เพียงการสังเกตเนื้อหาและทำความรู้จักกับคนเขียนบันทึกให้มากขึ้นอีกนิด ก็จะพบกับประเด็นที่น่าสนใจซุกซ่อนอยู่

นายบอนสังเกต คุณออต (สำราญ เย็นเฉื่อย) และ คุณ น.เมืองสรวง (คุณอำนาจ แสงสุข)

ข้อสังเกตบนความแตกต่างจากบันทึกของ 2 ท่านนี้ มีประเด็นที่น่าสนใจครับ

บล็อก.. โดย น.เมืองสรวง <ul>

 • ศูนย์ประชาสัมพันธ์และเครือข่ายท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธิ์
 • ส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น
 • </ul>


  บล็อก  โดย ออต <ul>

 • เล้าข้าวศึกษา
 • Tai Silk
 • เรื่องเล่าจากฟิลิปปินน์
 • </ul>


  ข้อสังเกต
  1. ลักษณะของบันทึกที่เขียนกับผู้เขียนบันทึก
  -  บันทึกของคุณออต จะเขียนเรื่องที่อยู่ใกล้ตัว เรื่องที่ตัวเขาเข้าไปคลุกวงใน รายงานสด
  -  บันทึกของคุณ น.เมืองสรวง จะเขียนเรื่องที่อยู่ไกลตัว ประเด็นที่หยิบยก เกิดจากแรงขับดันจากภายใน ที่อยากเล่า อยากบันทึกออกมา

  2. ความถี่ของการเขียนบันทึก
    - คุณออตจะสามารถเขียนบันทึกได้ไหลลื่นมากกว่า เพราะบันทึกจากสิ่งที่ได้พบเห็น เก็บประเด็นมารายงานสด
   -  คุณ น.เมืองสรวงเขียนบันทึกจากการตกผลึกทางความคิด และข้อมูลที่สะสมมาเรื่อยๆ และทักษะความสามารถเฉพาะตัว จากการที่เคยทำงานเป็นนักประชาสัมพันธ์ นักข่าวท้องถิ่น เคยทำหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมาก่อน จึงมีทักษะในการหยิบประเด็นมาเขียนรายงาน บทความ จนถึงคำคมได้

  3. แรงขับดันในการเขียนบันทึก
   - คุณออต ณ เวลานี้  (พ.ย. 2549) หยิบประเด็นที่พบเห็น ที่สัมผัส รับรู้ มาเขียนในบันทึก
   - คุณ น.เมืองสรวง ณ. เวลานี้ (พ.ย.2549) อยู่ในสังคม อาชีพ ณ จุดหนึ่ง แต่เนื้อหาในบันทึกที่สะท้อนออกมา ไม่ใช่จุดที่ คุณ น.เมืองสรวงยืนอยู่ในปัจจุบัน จึงต้องใช้แรงขับดันจากใจเขียนบันทึกที่อยากบอกเล่า ทั้งๆที่อยู่ห่างไกลจากสังคม สิ่งแวดล้อมเดียวกับเนื้อหาในบันทึกเหล่านั้น

  เป็นการหยิบความใฝ่ฝัน ความมุ่งมั่น และอุดมการณ์ที่ฝังแน่น ขึ้นมาจุดประกายอีกครั้ง คุณ น.เมืองสรวงจึงต้องใช้แรงขับดันในการเขียนบันทึกมากกว่าคุณออต

  บุคคลที่ไปทำงานในสังคมและอาชีพเหมือนกับคุณ น.เมืองสรวง ยากที่จะเขียนบันทึกในแบบคุณ น.เมืองสรวงได้ ถ้าไม่มีทักษะ และสำนึกรักบ้านเกิดที่มั่นคง แน่วแน่จริงๆ

  4. ความสามารถในการเรียนรู้เทคโนโลยี
    - ทั้งคุณออต และคุณ น.เมืองสรวงนั้น มีความเหมือนกันในเรื่องของการรับรู้ ทักษะความชำนาญในเทคโนโลยีใหม่ๆ  ซึ่งจะต้องสะสมความรู้ เรียนรู้การใช้เครื่องมือใน gotoknow และเทคนิคทางคอมพิวเตอร์อื่นๆต่อไป
  - ในขณะที่เรื่องของวัฒนธรรม วิถีชีวิต  ขนบธรรมเนียมประเพณี คติ ความเชื่อ ของชุมชน ท้องถิ่นนั้น ความรอบรู้จะตรงกันข้ามกับเทคโนโลยี เพราะรับรู้และเข้าถึงได้มากกว่าใครๆ
  - แต่ทั้งคู่ได้พยายามที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการบอกเล่าเรื่องราวที่ทั้ง 2 คนถนัด โดยสื่อสารผ่านสื่อสมัยใหม่เหล่านี้

  5. การถ่ายทอดบันทึกจากเรื่องใกล้ตัวของทั้งคู่
  - คุณออตบันทึกประเด็นจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว แต่คุณ น.เมืองสรวงตรงกันข้าม
  - การบันทึกประเด็นใกล้ตัว ทำให้บันทึกได้ไหลลื่นเขียนได้บ่อยครั้งกว่า
  - คุณ น.เมืองสรวงบันทึกประเด็นไกลตัว ณ เวลาปัจจุบัน จึงเห็นบันทึกปรากฏสู่สายตาน้อย
  - แต่ไม่ใช่ข้อตัดสินว่า คุณ น.เมืองสรวงบันทึกไม่เก่ง ความจริงเขาเขียนบันทึกได้แทบทุกวัน เขียนบันทึกในสมุดมาหลายปี แต่การวางประเด็นเขียนบันทึกใน gotoknow หยิบประเด็นที่ไกลตัวเกินไป
  - ความจริงคุณ น.เมืองสรวงสามารถที่จะเขียนบันทึกที่ไหลลื่นเหมือนคุณออต มีเรื่องที่บอกเล่าได้เรื่อยๆ ด้วยสำนวนของตัวเองได้เช่นกัน

  6. มองดูเรื่องใกล้ตัวของทั้งคู่
  - เรื่องที่ใกล้ตัว ความหมายในที่นี้ คือเรื่องที่พบเห็น สัมผัส รับรู้ และนำมาบันทึก
  - คุณออต เขียนเล่าเรื่องราวต่างๆ สอดแทรกในบันทึก ไปไหน ไปทำอะไร ที่ไหน แล้วหยิบยกประเด็นนั้นมาบันทึก
  - คุณ  น.เมืองสรวงจะหยิบความรู้ ประสบการณ์ที่สะสมไว้มาบันทึก
  - สังเกตเรื่องใกล้ตัวจากคุณออตแล้ว มองเรื่องใกล้ตัวของคุณ น.เมืองสรวง ณ เวลานี้ คือเรื่องราวจากสิ่งที่พบเห็นสัมผัส รับรู้ในเวลาปัจจุบัน เรื่องเหล่านั้นจะสามารถบอกเล่าได้อย่างไหลลื่น
  - แต่บางเรื่อง ณ ปัจจุบัน หลายคนก็ไม่อยากจะหยิบมาบันทึก เพราะ แม้จะเป็นเรื่องราวที่พบเจอ รับรู้ สัมผัสอยู่ทุกวัน ทุกเวลา แต่ประเด็นเหล่านั้น มันยังไม่โดนใจ ยังไม่เข้าไปอยู่ในใจ และยังไม่มีคุณค่าเพียงพอ ยังไม่สำคัญต่อความรู้สึก ที่ควรค่าแก่การบันทึก


  - แล้วอะไรล่ะ ที่มีคุณค่าเพียงพอ และสำคัญต่อความรู้สึกของ คุณ น.เมืองสรวง


  <h2>ตามหาคุณค่า ความสำคัญในใจของ น.เมืองสรวง</h2>1. เขามาทำงาน หาเงินเพื่อจุดประสงค์ใด (หนึ่งในหลายคำตอบ – เพื่อความมั่งคง, เพื่อความอยู่รอด, เพื่อครอบครัว ฯลฯ)

  2. หยิบคำตอบ “เพื่อครอบครัว”
   ประเด็นนี้  เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีคุณค่าเพียงพอ และสำคัญต่อความรู้สึกของคุณ น.เมืองสรวง เช่นกัน
   เขาแต่งงาน มีครอบครัว มีลูกชายวัยกำลังน่ารัก ชื่อ เนติธร

  เรื่องความรัก ความผูกพัน เรื่องของครอบครัว เป็นเรื่องที่สามารถเล่าออกมาจากหัวใจได้ ...
  <h2>….. เพราะบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้น นั่งอยู่ในหัวใจของ น.เมืองสรวงโดยอัตโนมัติอยู่แล้ว</h2><p>
  การเติบโตของลูกชาย บางครั้งอาการเจ็บป่วยของลูกชายของ น.เมืองสรวง บางทีเรื่องราวของเขาที่จะถูกถ่ายทอดใน gotoknow อาจจะทำให้ลูกชายของเขาที่กำลังเติบโต มีความสมบูรณ์ แข็งแรงยิ่งขึ้น


  </p><h3>ก็ใน gotoknow มี blogger ที่เขียนบันทึกบอกเล่าถึงเรื่องในครอบครัว ประสบการณ์ในการเลี้ยงดูบุตร คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา และข้อคิดต่างๆ</h3><p>
  ตอนที่นายบอนไปเยี่ยม น.เมืองสรวง พบเห็นลูกชายของเขาที่โคราช ทุกครั้งที่พบเห็น ลูกชายของเขาดูไม่ค่อยจะแข็งแรง ทุกครั้งที่พบเห็น

  เป็นอะไรก็ไม่รู้ ไม่กล้าถาม…. เจอที่ไร ลูกชายของ น.เมืองสรวงที่ชื่อ เนติธร หรือ น้อง อาท ก็เอาแต่ร้องไห้งอแง ที่เห็นหน้านายบอน

  หรือกลัวคนแปลกหน้า ……เพื่อนของพ่อตัวเอง
  หรือนายบอนหน้าตา น่ากลัวเกินไป

  </p><h3>ติดตามอ่านบันทึกใน gotoknow เห็นบรรดา Blogger คุณแม่มือโปรเขียนบันทึกเรื่องลูกหลายท่าน อาทิ พี่โอ๋ –อโณ, ครูอ้อย ฯลฯ </h3><p>
  ถ้านายบอนเป็น คุณ น.เมืองสรวง จะเปิดบล็อก เขียนบันทึกเรื่องของ น้องอาท (เนติธร) ถ้าครูอ้อย สิริพร กุ่ยกระโทก พี่โอ๋-อโณ มาอ่านเจอ จะได้คำแนะนำในการดูแลลูกชายที่หลากหลาย  จะได้รู้วิธีแก้ไขกันซะทีว่า ทำไมน้องอาท ถึงไม่ค่อยสบาย เพราะบรรดาคุณแม่มือโปรจะระดมคำแนะนำ ประสบการณ์มาช่วยเยียวยาให้น้องอาท แข็งแรงขึ้น


  หรือถ้าไม่อยากเขียนบันทึก ก็ตั้งคำถาม เขียนไปถามคุณแม่มือโปรซะก็สิ้นเรื่อง น้องอาทจะได้แข็งแรงขึ้น

  มีแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจมากมาย อาทิ
  แนวคิดจากการเลี้ยงลูกและการพัฒนาเด็ก
  อันเนื่องมาจากลูกๆ
  </p><p> </p><p> </p><p>เวลาเจอหน้านายบอนอีกครั้ง จะได้เลิกงอแงซะบ้าง ทำยังกับเห็นหน้านายบอนเป็นผู้ร้ายยังไงยังงั้น

  เป็นข้อสังเกตที่ได้จากบันทึกของคุณออต คุณ น.เมืองสรวง นะครับนี่

  -


  </p>