วันนี้อาจารย์สั่งให้แก่ไข blog  กับ เว็ปไซค์ อาจารย์ก็ไปประชุม

แล้วก็กลับมาสั่งงานให้มาทำวันพุธ งานยุ่งมากๆเลยค่ะ  เหนือย

ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ