วันนี้มาเรียนอาจารย์ให้ยืนยันเมลล์ที่ใช้ว่าถูกต้องหรือเปล่าพร้อมทั้งเช็คบล็อกและเว็ปองตัวเองว่าถูกต้องหรือเปล่าและอาจารย์ให้แก้ไขให้ดูดีขึ้นเรื่อยๆโดยให้แก้ไขภายในวันนี้