ความเห็น 95837

UKM-8 : Passion Plan ของผศ.เสถียร แป้นเหลือ

เขียนเมื่อ 

พี่เมตตาคะ

เท่าที่โอดู อ.น่าจะเตรียม blog ไว้ แต่ยังไม่ได้ลงบันทึกนะคะ

http://gotoknow.org/blog/sat943