สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจร้านขายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์

   1. สัญญาซื้อ-ขาย ระหว่างบริษัทผู้ผลิตสินค้า ซึ่งมีหลายบริษัทที่เราจะต้องติดต่อค้าขายด้วย เช่นบริษัทผลิตยาง โช้ค อุปกรณ์ตกแต่งอื่น ๆ ต้องทำกับบริษัทภายในประเทศและต่างประเทศ

   2. สัญญาซื้อ-ขาย และการรับประกันสินค้ากับบริษัทที่จำหน่าย เครื่องมือ-อุปกรณ์ เช่น เครื่องยกรถ ปั๊มลม เครื่องถอดล้อ เครื่องตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ เครื่องถ่ายน้ำมันเครื่อง การเข้ามาดูแลอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ

   3. สัญญาเช่าตึก อาคาร เพื่อใช้เป็นที่ทำงานให้บริการลูกค้า  จัดเก็บสินค้าและเป็นสำนักงาน

   4. สัญญาจ้างลูกจ้าง พนักงานที่จะมาทำงานกับทางบริษัท ให้เป็นธรรมด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย

   5. สัญญาการกู้เงิน ขอ OD แบงค์ เพื่อนำเงินสดมาใช้จ่ายในการดำเนินงาน เกี่ยวกับการให้บริการ สัญญากับลูกค้า ถ้าสินค้าหรือบริการที่ทำจากร้านมีข้อบกพร่อง ภายในเวลาที่กำหนดของร้านจะเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหากอยู่ในเงื่อนไขของทางร้าน