JJ15V6_8 เกล็ดเล็กๆเคล็ดวิชา คุณอำนวย

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เวที ลปรร

เกล็ดเล็กๆ เคล็ดวิชา คุณอำนวย สร้างเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ในการพัฒนาคุณภาพ และ มาตรฐานวิชาชีพ ที่เรียนรู้มา ตลอดชีวิต

อาจารย์ อ้อ ผศ.พญ.จุรีรัตน์ รองหัวหน้าภาควิชา เป็น คุณเอื้อ ให้เกิด ชุมชนนักปฎิบัติ ระดับ หัวหน้า ที่มีประสบการณ์ และ เชี่ยวชาญวิชาชีพ รังสีวิทยา เน้นรังสีเทคนิค ด้านรังสีวินิจฉัย

HA Advance คือ เป้าหมาย คุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย

ทีมงาน สหสาขาวิชาชีพ มากันเพียบ

รศ.ดร.เพชรากร มาเสริมแรง ให้ ปัญญา หลังสอน นักศึกษา

พี่ใหญ่ พี่สมศักดิ์ หัวหน้า รังสีเทคนิค ไม่เคยขาด

พี่อ๊อด มือวาง อันดับ 1 MRI กลับมาจาก อบรม HA Advance นำเสนอ ข้อมูลที่ต้อง กระทำ

หน้าที่ คุณ อำนวย เฉกเช่น JJ หาโอกาส สร้างเวที ให้น้องๆ มา แลกเปลี่ยน เพื่อวาง แผนพัฒนา คุณภาพ ด้วยการ "ตั้งเป้า เฝ้าดู ปรับเปลี่ยน เรียนรู้ และ พัฒนา"

ก่อนจะวางแผน พี่อ๊อด เสนอให้ วิเคราะห์ สถานการณ์ ปัจจุบัน ว่ามีข้อมูลอะไรบ้าง ที่จะนำมาวางแผนเพื่อพัฒนา ต่อไป

Kick Off จะเริ่ม "พุธหน้า ครับ"

JJ15 Give and Grow


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (3)

เรียน อ.จิตเจริญ ที่เคารพ

ดีใจที่ อาจารย์มาร่วม แนะนำ และ กระตุ้น คุณอำนวยทั้งหลาย ครับ

จินตนา บุญจันทร์
IP: xxx.28.119.47
เขียนเมื่อ 

ยอดเยี่ยมค่ะ

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมากครับ

มาช่วยกันพัฒนารังสีของหน่วยงานเดิม

ไม่ได้ทักทายอาจารย์หมอนานมากๆ

งานยุ่งๆ แต่พยายามปลีกตัวมาครับ