เพราะนั่งเก้าอี้แถวหน้า จึงได้ทุนการศึกษามาฝากนักเรียน

เพราะนั่งเก้าอี้แถวหน้า จึงได้ทุนการศึกษามาฝากนักเรียน


๒๕ มิถุนายน ๕๘ คุณมะเดื่อ ครูกัลยา (ครูต้อย) ครูเอ๋ ได้เข้าประชุม ฯ

(ตามภาพข้างบน) ซึ่งจัดโดย สพป.ปข. ๑
โดยปกติวิสัยของคนไทย ไม่ว่าจะในการประชุม อบรม ฯลฯ หรือแม้แต่นั่งฟังพระสวด

ในงานศพ หรืองานบุญต่าง ๆ เก้าอี้แถวหน้าจะถูก " ละเว้น" ไม่มีใครนั่ง ยิ่งถ้าการประชุม

อบรม ฯลฯ ด้วยแล้ว หากไม่มีการบังคับ กันแล้ว จะไม่มีใครนั่ง จนเป็นเรื่องปกติจำได้ว่า มีอยู่ครั้งหนึ่ง เป็นการอบรมอะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้ว เก้าอี้แถวหน้า ว่างทั้งแถว

เมื่อถึงเวลาอบรม เจ้าหน้าที่จึงเก็บไปไว้แถวหลังทั้งหมด .... ทำให้เก้าอี้แถวหน้ามีคน

นั่งเต็มทุกตัว.....เป็นวิธีจัดการที่เยี่ยมจริง ๆตามปกติแล้ว คุณมะเดื่อจะนั่งเก้าอี้แถวหน้า ๆ เพราะจะได้สาระในเรื่องที่อบรม สมบูรณ์

เนื่องจากไม่หนวกหูเสียงคุย แต่วันนั้นคุณมะเดื่อกับครูต้อย ครูเอ๋

ไปถึงก็เกือบได้เวลาอบรมแล้ว ได้ยินท่าน ศน.ประกาศเชิญครูไปนั่งเก้าอี้แถวหน้า

ให้เต็ม และจะมีทุนการศึกษาฝากไปให้กับเด็กยากจนด้วยคิดว่า เก้าอี้แถวหน้า น่าจะเต็มหมดแล้ว แต่ปรากฏว่า ยังเหลือแถวหน้าสุด

ตรงกลางอีกสามที่พอดี ท่าน ศน.จึงเรียกชื่อคุณมะเดื่อ เชิญให้ไปนั่งแถวหน้า

เราสามคนจึงได้ที่นั่งแถวหน้าสุุดทั้งสามคน ท่าน ศน.อภิวันทน์ จึงมอบ

ทุนการศึกษา จำนวน ๕ ทุน ๆ ละ ๕๐๐ บาท ให้กับครู ๕ คน ที่นั่ง

เก้าอี้แถวหน้า โดยไม่ได้เจาะจงว่าจะเป็นครูคนใด และเป็นโรงเียนใด

เนื่องจากวันนั้นตรงกับวันคล้ายวันเกิดของท่าน ศน.

โรงเรียนของคุณมะเดื่อจึงได้ มา ๓ ทุนเช้าวันนี้ ( จันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๕๘ ) ครูต้อย กับครูเอ๋ มอบหมายใ้ห้คุณมะเดื่อ

ทำหน้าที่มอบทุนให้กับนักเรียนที่ครอบครัวยากจน และขาดแคลน ๓ คน โดยกำหนดว่า

เลือกระดับชั้นละ ๑ คน ก็พอดีว่า ครูต้อยสอนระดับปฐมวัย ครูเอ๋สอนระดับประถมต้น

คุณมะเดื่อสอนระดับประถมปลาย จึงเลือกมาระดับชั้นละ ๑ คน พอดี และมอบให้

กับนักเรียนที่หน้าเสาธง เช้าวันนี้ ( ก่อนมอบทุน คุณมะเดื่อก็กล่าวถึงที่มาของทุนนี้

ให้กับนักเรียนทุกคนรับทราบก่อนแล้ว )จึงขออนุโมทนาในผลแห่งกุศลครั้งนี้กับท่าน ศน.อภิวันทน์ พินทองด้วย ขอให้กุศลผลแห่งบุญ

จงดลบันดาลให้ท่านจงอายุมั่นขวัญยืืน เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ และ

ธนสารสมบัติตลอดไปด้วยเทอญ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ใต้ฟ้าเมืองไทยความเห็น (1)

ยินดีกับน้องๆและขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะ....