ความเห็น 3023897

JJ15V6_8 เกล็ดเล็กๆเคล็ดวิชา คุณอำนวย

เขียนเมื่อ 

เรียน อ.จิตเจริญ ที่เคารพ

ดีใจที่ อาจารย์มาร่วม แนะนำ และ กระตุ้น คุณอำนวยทั้งหลาย ครับ