ครอบครัวตึ๋งหนืด <๔๔> ทำประกันชีวิต (แบบบำนาญ) อย่างไร ให้เข้าท่า, คุ้มค่า, มีค่าและมูลค่า

beeman 吴联乐
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ได้รับอีเมล์ ผ่านระบบของโก-ทู-โนว์ มาหลายวันแล้ว ดังนี้

สวัสดีค่ะอาจารย์ พอดีได้เข้ามาอ่านใน blog ของอาจารย์ ครอบครัวตึ๋งหนืด แล้วชอบมากค่ะ ได้ความรู้เยอะเลยในการใช้เงินอย่างคุ้มค่าพอดีตัวเองหลวมตัวไปทำประกันแบบบำนาญกับxxxxxxxประกันชีวิต ส่งเบี้ยมาได้ 4 ปี (400,000) แล้ว พอดีเกิดอยากจะลาออกจากงานประจำค่ะ เลยทำให้คิดไม่ตกว่าควรจะขอเวนคืนดีมั้ย ซึ่งจะขาดทุนไปร่วม 70% เลยค่ะ จะเรียนปรึกษาว่าควรจะหาทางมาจ่ายค่าประกันให้ถึงจุดคุ้มทุนตอนปีที่ 15 ดีมั้ย หรือตัดใจไปเลยดีคะ

กราบขอบพระคุณค่ะ ทราย

31/05/15

ได้ขอข้อมูลกลับไป ก็ไม่ได้รับคำตอบกลับมา เลยตัดสินใจมาเขียนบันทึกให้ความรู้เรื่องการทำประกันชีวิตดังต่อไปนี้....
โดยเลือกเอาเงื่อนไขของบริษัทประกันชีวิตรายหนึ่ง....ส่งเบี้ยประกัน ๕ ปี คุ้มครองถึงอายุ ๙๐ ปี

เงื่อนไขผู้เอาประกัน

 • เป็นแบบประกันกลุ่มบำนาญ เพื่อวางแผนการเกษียณอายุ
 • ระยะเวลาการชำระเบี้ย 5 ปีให้ความคุ้มครองถึงอายุ 90 ปี
 • ผู้เอาประกันต้องมีอายุระหว่าง 20- 55 ปี
 • ให้ความคุ้มครองการยกเว้นการชำระเบี้ยกรณีทุพพลภาพถาวร และสิ้นเชิง
 • เบี้ยประกันภัยสามารถเลือกชำระเป็นรายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน และรายปี
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถหักลดหย่อนภาษีบำนาญใหม่ได้ โดยมีเงื่อนไข
  • เป็นกรมธรรม์บำนาญใหม่ ที่สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตไปหักลดหย่อนภาษีเพิ่มได้อีก 200,000 บาท รวมสูงสุด 300,000 บาทต่อปี และ
  • วงเงินลดหย่อนภาษีจากแบบทรัพย์บำนาญส่วนที่เพิ่มขึ้น 200,000 บาทนั้น ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมิน และเมื่อรวมกับกองทุนอื่นๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , กบข. , RMF ต้องไม่เกิน 500,000 บาท/ปี

กรณีมีชีวิตอยู่ (เมื่อผู้เอาประกันมีอายุเกษียณครบ 60 ปี)

 • จ่ายเงินบำนาญ 10 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เป็นระยะเวลา 15 ปี
 • หลังจากครบ 15 ปี จ่าย 10 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตราบเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่จนถึงอายุ 90 ปี

กรณีเสียชีวิต

เสียชีวิตก่อนอายุครบ 60 ปี

 • จ่ายจำนวนเงินเอาประกัน หรือเงินมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ (จำนวนที่มากกว่า)

เสียชีวิต ณ อายุ 60 ปี หรือหลังอายุ 60 ปี และยังได้รับเงินบำนาญไม่ครบ 15 ปี

 • จ่ายมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญที่ยังไม่ครบ 15 ปี
(ยังไม่จบครับ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 25th Anniversary Beemanความเห็น (0)