ผะเวส : เมื่อท่านเทศน์บนเสาเดียวธรรมาสน์เสาเดียวบ้านโนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร มีความสำคัญทั้งทางประวัติศาสตร์สังคมและประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ของชาวผู้ไท ความงดงามทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมสะท้อนออกมาเป็นรูปธรรมที่สวยงาม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภูมิปัญญาอีสานความเห็น (0)