๖๕๐. เต็มใจให้

เต็มใจให้

การให้...ให้ด้วยความรัก...ให้ด้วยการไม่หวังผลตอบแทน

เป็นการให้ด้วยความจริงใจ...

มาจากส่วนลึก ๆ ของหัวใจ...ให้ด้วยความเต็มใจ

"ให้" เพราะต้องการที่จะ "ให้"

เต็มใจให้ค่ะ...

...

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาในบันทึกนี้ค่ะ

บุษยมาศ แสงเงิน

๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าของ "บุษยมาศ"ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณสำหรับกำลังใจจากทุก ๆ ท่านค่ะ