๖๕๑. รัก...คิดถึง...ห่วงใย

รัก...คิดถึง...ห่วงใย

มองโลกในมุมบวก...โลกยังมีอะไรน่าอยู่...

สร้างความสุขให้กับตนเอง...ไม่เครียด...

มองโลกด้วยความสวยงาม...มีความสุข...ความสดใส...

มองทุกคนบนโลกใบนี้ด้วยความเป็นมิตร...

มนุษย์ทุกคนเป็นเพื่อนร่วมโลก...เพื่อนทุกข์...เพื่อนสุข...

เพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย...

ทุกเรื่องราวบนโลกมนุษย์...อยู่ที่ "ใจ" ของเราสร้าง

ใจจะเป็นผู้กำหนด...

...

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาอ่านบันทึกนี้ค่ะ

บุษยมาศ แสงเงิน

๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘


ด้วยรัก...คิดถึงและห่วงใยค่ะ...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าของ "บุษยมาศ"ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณสำหรับกำลังใจจากทุก ๆ ท่านค่ะ