Gen Z (1) : จะพัฒนาคน Gen Z อย่างไร ?

ภูฟ้า
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
.. เด็กนิสิตนั้น ได้วิวัฒน์เปลี่ยนไปตามยุคสมัย ถ้ามองอย่างผิดเผิน จะดูเหมือนว่า เด็กนิสิตสมัยใหม่นี้ ห่างไกลธรรมออกไปทุกขณะ ๆ .. แต่จริง ๆ แล้วไม่ใช่ ​ต่อเมื่อถ้าพ่อปูแม่ปู ได้นำพาเขาเดินบนเส้นทางธรรมได้อย่างถูกต้องแล้วนั้น ผมว่า เค้าจะสนใจและสามารถเรียนรู้ปฏิบัติธรรมได้เป็นอย่างดี หนอ


ผมใช้โควต้าในการลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกอย่างเต็มที่ (กว่า 4 ปีเต็ม)

และก่อนหน้านั้นได้ใช้เวลาไป Internship ที่เยอรมัน 1 ปีเต็ม

ทำให้ตอนนั้น ไม่ได้ทำการสอนระดับปริญญาตรีติดต่อกันนานหลายปีพอเรียนจบระดับปริญญาเอกแล้ว จึงกลับมาสอน ป.ตรี ในรายวิชาด้านการบริหาร

ซึ่งเป็นวิชาใหม่ด้วยครับ 555


ในเทอมแรกที่กลับมานั้น

ผมสังเกตุว่า นิสิตเปลี่ยนไปมาก แต่ผมยังสอนแบบเดิม ๆ

กอปรกับในเวลานั้น เป็นช่วงเวลาที่ผมเริ่มปฏิบัติธรรมใหม่ ด้วยหนอผมจึงทดลองนำธรรมะเบื้องต้น มาผสม ผสาน เข้ากับเรียนการสอนดู

พบว่า ได้ผลดีมาก ๆ


จนตอนนั้น ผมสรุปได้ประมาณว่า

.. เด็กนิสิตนั้น ได้วิวัฒน์เปลี่ยนไปตามยุคสมัย

ถ้ามองอย่างผิดเผิน จะดูเหมือนว่า เด็กนิสิตสมัยใหม่นี้

ห่างไกลธรรมออกไปทุกขณะ ๆ .. แต่จริง ๆ แล้วไม่ใช่

ถ้าเมื่อพ่อปูแม่ปู ได้พาเขาเดินบนเส้นทางธรรมได้อย่างถูกต้องแล้วนั้น

ผมว่า เค้าจะสนใจและสามารถเรียนรู้ปฏิบัติธรรมได้เป็นอย่างดี หนอตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ผมจึงพยายามออกแบบการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้วยธรรมะตลอดมาจนทุกวันนี้ หนอ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หลักสูตรพัฒนาผู้นำวิถีพุทธความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ อ.

เขียนเมื่อ 

สาธุ สาธุ