ออมก่อนจ่าย "สำคัญกว่าทำก่อน"

เรื่องสำคัญกว่าทำก่อน หรือ First Thing First ถูกพูดถึงบ่อยๆ วันนี้เรามาดูว่า มีเรื่องอะไรบ้างที่เราควรจะให้เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำก่อน ผมใช้แนวทางการออมก่อนจ่าย เพราะออมสำคัญ

1) การออมความรู้ ยิ่มออมมาก ยิ่งนำไปใช้ได้มาก

2) การออมเงินเพื่ออนาคต สำคัญหลายคนกลับใช้จ่ายก่อนเหลือค่อยออม

3) การออกกำลังกาย และไม่บริโภคสิ่งที่ทำลายสุขภาพ เพื่อจะออมไว้เมื่ออายุมากขึ้น

4) การออมเพื่อน ความสัมพันธ์ ไว้ให้มากๆ

ปัญหาของคนไทยคือ สำคัญกว่า แต่ไม่ยอมทำก่อน แต่เก็บไว้ก่อน ปัญหาต่างๆ จึงสั่งสม ผมเขียนประเด็นนี้สั้นๆ เพื่อจะบอกว่า เรามาทำเรื่องสำคัญกว่ากันแบบจริงๆ ได้แล้ว ประเทศเราต้องการการ Focus เรื่องสำคัญไม่มาก เพียง 20 % (ใช้หลักการ Pareto)

ปลูกความคิดที่ถูกต้องให้กับคนไทย คือสิ่งสำคัญที่ควรจะทำก่อน

รักทุกคน

ดร.โหน่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์กลางการเรียนรู้ เรื่องความคิดสร้างสรรค์ความเห็น (0)