โมเดลการพัฒนาโครงการ

...............บันทึก ชื่อ โมเดลการพัฒนาโครงการนี้ เขียนขึ้นจากการสั่งสมเครื่องมือ เเละหลักคิดในการทำโครงการเพื่อพัฒนาสิ่งเเวดล้อม พัฒนาชุมชน เเละพัฒนาเยาวชน เป็นมุมมองหนึ่งในการวิเคราะห์โครงการเพื่อ ผลออกมาอาจมีคุณภาพมากที่สุด ข้าพเจ้าเขียนไว้ในสมุดลเล่มนี้ คือ หลักคิดการออกเเบบกระบวนการ

...............สามารถชมภาพประกอบได้ที่ลิงค์นี้ ภาพประกอบ

...............เอกสาร PowerPoint ลิงค์นี้ โมเดลการพัฒนาโครงการ

...............ขอขอบคุณมูลนิธิสยามกัมมาจล มูลนิธิกองทุนไทย มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตเเละสังคม โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม ครูเพ็ญศรี ใจกล้า เเละคุณครูสุกัญญา มะลิวัลย์ ...


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกพอเพียงความเห็น (0)