การทำงานในรายวิชานี้สนุกดี แต่ก็เป็นปัญหาสำหรับฉันอยู่ไม่น้อยเพราะว่าฉันมีปัญหาเกี่ยวกับสายตา การที่นั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆก็แย่เหมือนกัน ตอนเย็นฉันต้องหาถุงชามาประคบที่เปลือกตาทุกวันที่เรียนหรือใช้สายตามากๆอยู่หน้าคอมพิวเตอร์