การจะเข้าใจสภาวะสุขภาพของคนในสังคมอย่างแท้จริง  ต้องมีการสำรวจ   มีวิธีการที่เชื่อถือได้   วิธีสำรวจมีหลายแบบ   แบบหนึ่งที่ประเทศไทยใช้อยู่เรียกว่า Health Examination Survey   การสำรวจครั้งที่ 3 ทำในปี 2547   อ่านข้อสรุปได้ที่นี่ (click)

วิจารณ์  พานิช
 12 พ.ย.49