สืบเนื่องมาจากบันทึกที่เกี่ยวกับการเรียนของครูอ้อย แต่ต้องมาเกริ่นในบันทึกนี้  เพื่อความสมบูรณ์ของเรื่อง ที่มีผู้ไม่ได้ติดตามอ่านมาตั้งแต่ต้น  จะได้เข้าใจ  มีความคล้อยตามไปด้วยกันพร้อมๆกัน  เรียนเชิญอ่านที่นี่ก่อน  สอบเสร็จแล้ว.....การบ้านยังไม่เสร็จ

ครูอ้อยมีความเครียดกับการที่เคยได้ทำงาน  ทำงานเสร็จเรียบร้อยทันเวลา  แต่ระยะนี้ ครูอ้อยผิดพลาด  บกพร่อง  กับการทำงานไปมาก 

ได้อย่าง....เสียอีกอย่าง .....หรือ หลายอย่าง  ตามที่มีการกล่าวไว้

ตามอุปนิสัยที่แท้จริงไม่ได้เป็นคนที่ทิ้งงาน  หรือความรับผิดชอบ ตรงกันข้ามจะชอบการทำงาน  แต่คราวนี้ครูอ้อยแบ่งเวลาไปกับการเรียนไว้มากเกินจนลืมการทำงานที่โรงเรียนไปโดยสิ้นเชิง

จากการไปเข้ารับการอบรมการเขียนข้อสอบมาตรฐานและการเขียนแผนแบบ Backward Design  ทำให้ครูอ้อยไม่มีเวลาจริงๆ  ประกอบกับงานทั้งสองชนิดนี้  ต้องใช้เวลา ใช้ความคิดวิเคราะห์  ตลอดจนประสบการณ์ในด้านการสอนมาเรียงร้อยติดต่อให้เป็นงานใหญ่ที่สมบูรณ์

ครูอ้อย...อยากหยุดโลกทั้งโลก...ก็เป็นไปไม่ได้

ครูอ้อย.....อยากหยุดการทำงาน....ก็ไม่ได้  เพราะนักเรียนรอคอยครู  และเกรงใจเพื่อนครูที่ต้องสอนแทนครูอ้อย  งานการจัดการเรียนรู้  ไม่เหมือนงานอื่นๆที่ทดแทนกันได้

ด้วยความซาบซึ้งใจ....และด้วยความดีของ GotoKnow  แห่งนี้ทำให้ครูอ้อยหายเครียดไปทันที....

ทันทีที่ครูอ้อยว่างจากการสอนในช่วงเช้านี้  และมานั่งออกข้อสอบแบบขมีขมัน..และเร่งรีบ

ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ  เดินผ่านมา แวะเข้ามาทักทาย  ถามเรื่องการเรียนของครูอ้อย  และแลกเปลี่ยนความรู้ของท่านด้วย  คุยเรื่องเก่าๆ  ที่เรียนปริญญาโท  และบอกย้ำเน้น ว่า  " อย่าถอยหลังนะ  อ้อยต้องสู้ต่อไป  เป็นเกียรติภูมิแก่ตเอง  และโรงเรียนด้วย "

ครูอ้อยดีใจเป็นที่สุด และดีใจยิ่งกว่านั้นที่ท่านพูดว่า  " พี่เข้ามาใน GotoKnow  ได้อ่านบันทึกของอ้อยเรื่อง  ดอกไม้ 4 ประเภทที่ครูอ้อยรักและเฝ้าทะนุถนอม " ท่านชอบมาก  และชมว่าเข้าใจเปรียบเทียบ

และด้วยความดีของ GotoKnow  แห่งนี้  ทำให้ท่านได้อ่านเรื่องของครูอ้อย และคงอ่านบันทึกที่เกี่ยวกับการทำงานด้วยความตั้งใจของครูอ้อยและพบกับความเครียดของครูอ้อยที่มีอยู่  ท่านจึงพูดแบบปลอบโยนว่า  " ค่อยๆทำไปก็แล้วกัน  เอาเถอะ Backward  Design เลื่อนไป  เอาออกข้อสอบให้เสร็จเร็วๆ  ก็แล้วกัน "

 เหมือนสวรรค์...มาโปรด

ขอบคุณท่านรองผู้อำนวยการ  ด้วยความซาบซึ้งใจ.....และขอบคุณ GotoKnow  มิตรภาพแห่งนี้ที่ทำให้....ความดีที่ทำไปมีการ....ตอบแทนด้วยความดี......มายังครูอ้อย

ครูอ้อยมีพลังใจ  พลังกาย  ฮึดขึ้นมาทันที  รีบเขียนบันทึกก่อน  เดี๋ยวท่านอาจจะเปิดอ่านอีกก็ได้

ขอบคุณ GotoKnow  อีกครั้ง