อยากรู้จังว่าคาบหน้าอาจารย์จะสอนเรื่องอะไรจะได้ทำใจไว้ก่อนล่วงหน้า