12/11/49  เรียนเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ต กับ อาจารย์ ประกอบใจมั่น

สนุกดีทำให้ทราบเกี่ยวกับเรื่องราวที่เรายังไม่ทราบเยอะแยะเลย อย่างเช่น การสืบค้นข้อมูลที่รวดเร็วครบทุกความต้องการของเรา เวบไซด์ที่เรายังไม่เคยเห็นเช่น www.kookkai.com   ใครสนใจลองเข้าไป ดูได้