ไม่อยากจะบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นจังที่มาเรียนในคาบหน้า

ไม่รู้ว่าชีวิตนี้ต้องเจออะไรอีกบ้าง