บันทึกฉบับที่สองของข้าพเจ้า

  ติดต่อ

  เวลาและวารีไม่เคยรอใคร  

วันนี้เป็นวันอาทิตย์ เป็นวันที่ข้าพเจ้าได้มาเรียนวิชานวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ และเป็นอีกวันหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้มีความรู้ประดับสมองให้เป็นสมองที่มีความรู้สูงขึ้นอีกระดับหนึ่ง
ข้าพเจ้าได้ความรู้มากมายจากอาจารย์ประกอบ ใจมั่น  อาจารย์ผู้ที่เสียสละเวลาอันมีค่ายิ่ง เพื่อมาสอนให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีต่างๆ มากมาย ข้าพเจ้าก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาจากอาจารย์ สิ่งที่ได้รับคือ ความรู้เกี่ยวกับ อินเทอร์เน็ต การใช้อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น การเรียกใช้เครื่องมือต่างๆ การสืบค้นข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล  ซึ่งความรู้เหล่านี้เป็นความรู้ระดับใหม่ของข้าพเจ้า ทำให้ข้าพเจ้าสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ในปัจจุบัน นั่นก้คือ ข้าพเจ้าสามารถแก้ปัญญาเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตได้โดยง่ายโดยที่ไม่ต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์ไปส่งซ่อม สามารถสืบค้นข้อมูลในระดับสูงได้ และสามารถจัดเก็บข้อมูลได้โดยง่าย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ข้าพเจ้าสามารถนำไปถ่ายทอดให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้อีกใน 2 ปีข้างหน้า

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 59061, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:20:07+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #อนุทินการเรียนรู้2

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)