วันนี้เป็นวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2549 ข้าพเจ้าได้มาเรียนตามปกติ ในวิชานวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งวันนี้อาจารย์ก็ได้ให้พวกเราเข้าไปแก้ไขเวบไซด์ส่วนตัว และแก้ไข blog ให้เรียบร้อยเพื่ออาจารย์จะได้เข้าไปตรวจสอบความเรียบร้อยให้ ซึ่งข้าพเจ้าเองก็พยายามจะทำให้งานออกมาดีที่สุดเท่าที่ข้าพเจ้าจะทำได้