ใครว่าเด็กเก่งไม่มีปัญหา  เด็ก เรียนได้เร็วกว่าเพื่อนในห้องก็ทำให้เบื่อเนื้อหาที่ครูสอนได้เหมือนกัน เผลอๆ กลายเป็นตัวปัญหาก่อกวนการเรียนเพื่อน    

ควรแก้ปัญหานี้อย่างไร
การแก้ปัญหา      เด็กเก่งกลุ่มนี้เรียนเร็ว      เขาก็จะเบื่อเวลาที่ครูสอนเนื้อหาที่เขารู้แล้ว    เขาก็ไม่อยากเรียน กลายเป็นเด็กมีปัญหา   เอาเวลาไปแกล้งเพื่อน   พับจรวดปาหัวคนอื่นบ้าง      ครูต้องจัดให้เขาได้เรียนที่มีเนื้อหาลึกขึ้นมากขึ้น

แล้วครูต้องเตรียมการสอนอย่างไร