วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่มาเรียนวิชานี้ วันนี้ได้แต่ตัวสวยตัวแหละวันนี้พิเศษหน่อยตรงที่มีเพื่อนวิขาเอก วิทยาศาสตร์มาเรียนด้วยวันนี้เราเรียนกันทั้งวันเลย


        ในช่วงเช้าอาจารย์สอนเรื่องการใช้ Internet  การใช้เครื่องมือต่างๆ การลบข้อมูลที่เราไม่ต้องการแสดงให้ใครรู้
        ส่วนในช่วงบ่ายอาจารย์ก็ได้สอนเรื่องการสืบค้นข้อมูลขั้นสูง ซึ่งมันดีสำหรับข้าพเจ้ามากเลยที่เดียว ถือเป็นความรู้ใหม่ เป็นความรู้ที่สามารถนำไปใช้งานได้อย่างดีที่เดียว
และข้าพเจ้าก็ได้ฝึกการสืบค้นข้อมูลในขั้นสูงนี้ด้วย รู้สึกว่าสะดวก และก็รวดเร็วดี  ข้าพเจ้าตั้งใจไว้ว่าจะนำสิ่งที่อาจารย์ได้สอนไปใช้อย่างแน่นอน