การเรียนคอมพิวเตอร์ต้องอาศัยการฝึกฝนบ่อย ๆ จึงจำเป็นต้องทำด้วยตนเองไม่สามารถที่จะอาศัยความรู้ของผู้อื่นได้เลยเราต้องมีความขยัน กระตือรือร้นด้วยตัวของเราเอง