เล่าถึงครูเพ็ญศรี

เสียงจากนายธีระวุฒิ ศรีมังคละ (แสน)

...............ข้าพเจ้าเองเป็นนักเรียนคนหนึ่งในการศึกษาระบบโรงเรียน ณ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งได้เรียนรู้บนสภาพปัญหาของครูเพ็ญศรี ใจกล้า กาลเวลาในช่วงเหล่านั้น เเม้ว่าจะไม่นานเพียงไม่กี่ปี แต่ช่วงเวลาเหล่านี้นั้น ทรงคุณค่า เกินคำอธิบายในกระดาน ครูเพ็ญศรี เปรียบเหมือนเเม่ของข้าพเจ้าคนนึง ที่คอยเป็นผู้ให้ เป็นผู้เสริม เป็นผู้ส่ง ให้ข้าพเจ้าเเละเพื่อนๆ ไปถึงฝั่งฝันที่เเต่ละคนตั้งเป้าหมาย ครูเพ็ญศรี มีความเป็นครูที่สอนเด็กๆในห้องเรียน มีความเป็นโค้ชที่คอยกระตุ้นการเรียนรู้กับเด็กๆ เเละมีความเป็นเเม่ที่คอยเอื้อเฟื้อเเก่ข้าพเจ้าเเละเพื่อนๆอยู่เสมอ

...............ช่วงเเรกๆที่พบครูเพ็ญศรี ในช่วงนั้นข้าพเจ้าเป็นนักเรียนชั้น ม.3 ในโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม ครูสอนวิชาสังคมศึกษา ที่ควบคู่ไปกับการสอนวิชาโครงงาน( PBL : Problem based learning) ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ทั้งในห้องเรียนเเละนอกห้องเรียน โดยเฉพาะวิชาโครงงาน ที่เกิดการเเก้ไขปัญหา เเละเรียนรู้จากปัญญาสู่ปัญญา บริบทของเด็กๆชั้น ม.3 ต่อมาได้ทำโครงการอนุรักษ์ดินในชุมชน โดยมีครูเพ็ญศรี เป็นที่ปรึกษา ชื่อโครงการลดมลพิษฟื้นชีวิตดิน ระยะเวลา 3 ปี ด้วยกัน ซึ่งทำมาตั้งเเต่ ม.4-ม.6 ซึ่งช่วงเวลาดั่งกล่าวนั้น ข้าพเจ้าเเละเพื่อนๆได้เรียนรู้ทักษะทางการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการเเก้ปัญหา ทักษะการเรียนรู้ ทักษะทางใจ ทักษะทางการพูด/ฟัง/ทำ ฯ เรียนรู้ความรู้การทำงานจากประสบการณ์ตรงเเละเรียนรู้ร่วมกันในระหว่างการทำโครงการ เเละเรียนรู้กระบวนการที่เป็นสิ่งที่หาศึกษาได้ยากยิ่ง ทักษะ ความรู้ เเละกระบวนการต่างๆเหล่านั้น เป็นต้นทุนสำคัญที่ข้าพเจ้ามองว่า เป็นประโยชน์ กับการประยุกต์ใช้ในบริบทของวิชาชีพครูที่ข้าพเจ้าฝัน

...............ความรู้สึกดีๆที่ผ่านมานั้น ไม่ว่าจะเป็นในการทำงานกับชุมชน การคุยงานกันเเละกัน การเรียนรู้ในห้องเรียน เเละการเรียนรู้โดยเสรี ข้าพเจ้ารู้สึกมีความสุข รู้สึกปีติ เเละประทับใจในตัวครูที่ทุ่มเทให้ข้าพเจ้าเเละเพื่อนๆได้เรียนรู้ชีวิต เรียนรู้สังคม เเละเรียนรู้ตนเอง "ครูไม่ค่อยบ่นว่า เหนื่อย เเละ ท้อ" ทั้งๆที่ภาระทางครอบครัวก็มีเยอะ เเต่ครูพยายามทุ่มเทความรู้ ทักษะ เเละกระบวนการ ให้ศิษย์จริงๆ

...............กาลเวลาผ่านมาจากวันนั้นจนถงวันนี้ นับเป็นช่วงเวลา 4 ปี ที่ได้อยู่เรียนรู้กับครู ข้าพมีความสุข เเละประทับใจการเรียนเเบบ PBL นี้ เเละขอบคุณครูที่คอยเปิดทางฝัน ปันโอกาส ให้ข้าพเจ้าเเละเพื่อนๆเสมอมา "ขอบคุณครับ"

เสียงจากนางจีระนันท์ ศรีมังคละ (ผู้ปกครอง)

...............จากที่เขาได้ไปเรียน ไปรู้ ไปทำงานกับครูเพ็ญศรี เเต่ก่อนเขาเป็นคนที่เขินอาย ไม่ค่อยกล้าเเสดงออก ไม่ค่อยกล้าพูด เมื่อเขาได้เข้าไปเรียนรู้ เเละทำงานกับครูเพ็ญศรีเเล้ว รู้สึกว่า เเสนจะกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น กล้าจับไมค์ กล้าตัดสินใจ กล้าพูดในงานสาธาณะมากยิ่งขึ้น ต้องขอขอบคุณครูเพ็ญศรี ใจกล้า ที่อบรมสั่งสอนให้ แสนมีความคิด ความกล้า ที่เป็นผู้ใหญ่ยิ่งขึ้นบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกพอเพียงความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบูชาคุณครูเพื่อศิษย์ครับ