การเมืองกับอาชญากรรมการเงิน

ส่อว่าจริยธรรมในวงการเงิน และวงการการเมืองของโลกกำลังตกต่ำหรือเปล่า? ในสหรัฐอเมริกา ใช้เงินซื้อความผิดทางอาญาได้? ผมไม่เข้าใจเหตุผล ใครมีความรู้ช่วยอธิบายด้วย

การเมืองกับอาชญากรรมการเงิน

บทความ Financial crimes : Unfair cop ในนิตยสาร ดิ อีโคโนมิสต์ ฉบับวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ บอกว่ารัฐบาลปัจจุบันของอเมริกันไม่เอาจริงกับการลงโทษอาญาต่อนักการเงินผู้ทำผิดกฎหมาย แต่กลับยอมรับ การตกลงจ่ายเงินค่าปรับแทน

ดังกรณีการยอมตกลงกับธนาคารระหว่างประเทศ ๖ แห่ง ที่ผู้บริหารร่วมมือกันทำอาชญากรรม ปั่นตลาดการเงิน ในช่วงปี 2007 - 2013 ยอมรับค่าชดเชยแก่รัฐ ๕.๖ พันล้านดอลล่าร์ แทนการลงโทษอาญา ดัง บทความนี้ และ ข่าวนี้

เขาบอกว่า การที่รัฐบาลเลือกใช้วิธีการปรับ แทนที่จะใช้มาตรการทางอาญากับผู้บริหารที่ทำผิด เป็นการโยนผลเสียไปให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารเหล่านั้น ทั้งๆ ที่คนเหล่านั้นไม่รู้อิโหน่อิเหน่

ผมคิดว่า การที่ยอมให้ปรับบริษัทได้ แทนที่จะลงโทษอาญาแก่ผู้ทำผิด จะทำให้ผู้บริหารสถาบัน การเงินได้ใจ กล้าทำผิดอีกในโอกาสข้างหน้า

ผมสงสัยว่ากรรมการของสถาบันการเงินเหล่านั้นไม่ต้องรับผิดรับชอบเลยหรือ

ปรากฏการณ์นี้ ส่อว่าจริยธรรมในวงการเงิน และวงการการเมืองของโลกกำลังตกต่ำหรือเปล่า? ในสหรัฐอเมริกา ใช้เงินซื้อความผิดทางอาญาได้? ผมไม่เข้าใจเหตุผล ใครมีความรู้ช่วยอธิบายด้วย

วิจารณ์ พานิช

๑ มิ.ย. ๕๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)